Ny pensionsform vinder frem

Senior couple
28-07-14 14:29 | Opsparing

Mere end halvdelen af de kunder, der med fordel kan konvertere deres kapitalpension til den nye pensionsform, aldersopsparing, har nu konverteret pensionen. Hvis man ønsker at benytte den aktuelle skatterabat, skal man konvertere pensionen inden årets udgang.

Siden begyndelsen af 2013 har indehavere af en kapitalpension kunnet få rabat på afgiften til staten, hvis de fremrykker afgiftsbetalingen og konverterer kapitalpensionen til en aldersopsparing, kapitalpensionens afløser. Det har mange tusinde danskere benyttet sig af, og Nordeas seneste opgørelse viser, at danskerne nu for alvor er ved at tage den nye pensionsform til sig.

”Vi kan se, at mere end halvdelen af de Nordea-kunder, der har en kapitalpension, som er stor nok til, at det kan betale sig at konvertere den til en aldersopsparing, har konverteret pensionen og dermed udnyttet den skatterabat, der gælder frem til årets udgang,” siger Jens Gammelmark, chef for opsparing og pension i Nordea.

Han understreger, at det er positivt, at så stor en del af kunderne har været opmærksomme på konverteringsmuligheden og aktivt taget stilling til, hvad der bedst kan betale sig for dem.

”Vi håber på, at alle kunder vil nå at tage stilling, inden rabatvinduet lukker senere på året, og vi vil naturligvis også de kommende måneder være sparringspartner for de kunder, der stadig er i tvivl,” siger Jens Gammelmark.

En attraktiv pensionsform for de fleste

Nordea har siden aldersopsparingen blev præsenteret som kapitalpensionens afløser anbefalet kunderne at benytte sig af afgiftrabatten ved at konvertere ordningen inden årets udgang.

”Vi har løbende informeret vores kunder om muligheden, både skriftligt og når de har været til møde i banken, og vi har udviklet et selvbetjeningsværktøj, så kunder med enkle ordninger kan klare konverteringen hjemmefra,” siger Jens Gammelmark.

Han peger på, at aldersopsparingen er en rigtig god pensionsform, og at tommelfingerreglen er, at de kunder, der hidtil har indbetalt til en kapitalpension, bør fortsætte indbetalingerne på en aldersopsparing.

”Som med enhver anden pensionsform, handler det om behov – hvis man tidligere har indbetalt til en kapitalpension for at sikre sig, at man som pensionist kan få udbetalt en del af pensionsopsparingen som en engangssum, bør man fortsætte indbetalingerne på en aldersopsparing,” siger Jens Gammelmark.

Derudover har aldersopsparingen den store fordel, at den – i modsætning til de øvrige pensionsformer – ikke modregnes i offentlige ydelser.

Afgiftrabat kan booste pensionen markant

Beslutningen om at erstatte den populære kapitalpension med en aldersopsparing er et resultat af skattereformen, der trådte i kraft i 2013, og den midlertidige afgiftrabat blev indført for at give et økonomisk incitament til at konvertere kapitalpensionen og fortsætte indbetalingen på en aldersopsparing.

Afgiftrabatten betyder, at man kan få en skatterabat på 2,7 pct. ved at konvertere ordningen nu og dermed fremrykke afgiftsbetalingen. Hvis man vælger at gøre det, slipper man nemlig med at betale 37,3 pct. i afgift mod de 40 pct., man ellers skal betale.

”En afgiftrabat på 2,7 pct. lyder måske ikke af meget, men for mange pensionsopsparere kan der være mange tusinde kroner at spare på at benytte sig af rabatten,” siger Jens Gammelmark.

Rabatordningen er især attraktiv for kunder med store ordninger, og Nordeas opgørelse viser også, at denne gruppe har været ekstra flittig med at konvertere.

Men selv for kapitalpensioner helt ned på 15.000 kroner, vil det som tommelfingerregel være økonomisk fordelagtigt at konvertere.

Er din kapitalpension i Nordea Bank, er fristen for konvertering af kapitalpension til aldersopspring 17. november 2014. Er din kapitalpension i Nordea Liv & Pension og betjent af Nordea Bank, er fristen for konvertering 22. september 2014. Kontakt os på 70338281, hvis du har spørgsmål.