Sidste chance for populær pensionsfinte

Men playing chess
14-08-14 13:40 | Opsparing

En undersøgelse fra Forsikring og Pension viser, at kun hver anden selvstændige betaler ind til en pensionsordning. Og mens mindre end 5 pct. af alle lønmodtagere går kraftigt ned i indkomst, når de går på pension, gælder det dobbelt så mange selvstændige.

- En af grundene til, at selvstændige sakker bagud, når det gælder opsparing til pension, er, at lønmodtagere typisk er omfattet af en arbejdsmarkedspension, mens selvstændige selv skal sørge for at få sparet op på en privat ordning. En anden grund til, at mange selvstændige ikke får sparet op, er, at selvstændiges indtægter ofte svinger mere fra år til år. Mange fravælger derfor pensionen, når der er lavvande i kassen, og glemmer at få indbetalt tilsvarende mere, når tiderne er gode, siger Jens Gammelmark, Chef for Opsparing og Pension i Nordea.

Unik mulighed for at give opsparingen et løft

Netop på grund af de svingende indtægter har selvstændige fået en særlig mulighed for at give opsparingen et løft i de år, hvor der er pæne overskud i firmaet.

Det sker ved, at man har mulighed for at indbetale 30 pct. af overskuddet i virksomheden på en pensionsordning med fuldt fradrag. Ender man f.eks. med 1 mio. kr. på bundlinjen, kan man indbetale 300.000 kr. på en pensionsordning med fradrag, selvom det langt overstiger det sædvanlige loft.

Denne ordning synger dog på sidste vers, da reglerne meget snart ændrer sig.

- I år er sidste mulighed, hvis man vil benytte muligheden for at indbetale 30 pct. af overskuddet på en ratepension med fuldt fradrag. Derefter gælder det almindelige fradrag for indbetalinger på en ratepension på 50.900 kr. Det vil dog fortsat være muligt at indbetale på en livrenteordning uden loft, siger Jens Gammelmark.