Familien Danmark ser lyst på fremtiden

Autumn trees
21-08-14 13:26 | Samfundsøkonomi

Familien Danmark ser fortsat lyst på fremtiden – og der er nu også kommet lidt mere gang i detailhandlen. Det er konklusionen på dagens oplysninger og forbrugertilliden i august og detailhandlen i juli.

Det er positivt, at den internationale uro, som omgærder økonomien i form af de alvorlige og uløste konflikter i Ukraine og Mellemøsten, overhovedet ikke påvirker forbrugertilliden, og at danskerne fortsat ser enormt optimistisk på såvel Danmarks som den privatøkonomiske situation.

I kombination med de meget lave renter og udsigt til en fremgang i købekraften i år er der også belæg for denne holdning, ligesom det vægter meget, at frygten for arbejdsløshed generelt er aftagende.

Det giver grund til at vente, at privatforbruget kan være med til at trække væksten op herhjemme, selvom der på ingen måde er tale om en forbrugsfest.

Danskernes forbrugsvaner er under voldsom forandring

Det blev også afspejlet i dagens tal for detailomsætningen i juli, som var uændret over måneden, og blot 0,6% højere end for et år siden. En forholdsvis svag udvikling, når det tages i betragtning, at den gode sommer har holdt mange danskere hjemme i sommerferien.

Det må dog ikke glemmes, at danskernes forbrugsvaner er under voldsom ændring i disse år. Vi handler i stigende udstrækning i discountbutikker, via internettet og i genbrugsbutikker samt på loppemarkeder.

Det kan være svært at fange denne udvikling helt i detailhandelsstatistikken, hvilket kan være med til at forklare det dramatiske fald i salget af tøj og sko i de danske butikker over de seneste år. Siden 2008 er salget faldet med næsten 25%! Det er næsten for dårligt til at være sandt.

Helge J. Pedersen
Cheføkonom, Nordea