Stigninger og fald – boligmarkedet er fortsat meget fragmenteret

Elderly couple looking out of window
17-09-14 13:43 | Bolig

Boligejerne kan glæde sig over, at værdien af deres boliger også steg i 2. kvartal 2014. Det viser boligmarkedsstatistikken, som Realkreditforeningen og Realkreditrådet netop har offentliggjort.

Bedst er det gået for lejlighederne, som oplevede en prisstigning på 4,8 pct. fra 1. til 2. kvartal af 2014. Herefter kommer enfamilieshusene, som oplevede en stigning på 3,2 pct. og mindst privilegerede er fritidshusene, som ”kun” oplevede en prisstigning på 2,6 pct.

Set over det seneste år er huspriserne steget med 2,6 pct., ejerlejlighederne med 6,7 pct., mens fritidshusene er faldet med 2,7 pct.

De stigende priser er godt nyt, da de bekræfter os i, at fremgangen på boligmarkedet fortsat er i fuld gang. Det vil alt andet lige give flere lyst til at købe bolig i den kommende tid. Fremgangen er størst i kommunerne i og omkring hovedstaden, men boligejere i andre dele af landet bør også glæde sig. For i takt med at priserne i hovedstaden stiger, vil bytteforholdet til andre dele af landet bedres, og det vil givet fald få flere til at oveveje at flytte ud. Derved er en god proces sat i gang, om end vi forventer det vil tage noget tid, før alle landsdele er indbefattet.

I mange kommuner ligger huspriserne fortsat 1 mio. kr. under toppen

Da huspriserne toppede tilbage i foråret 2007 kostede et gennemsnitligt hus på 140 m2 1.920.000 kr. Nu koster samme hus 1.605.000 kr., eller 316.000 kr. mindre.

Umiddelbart lyder det som et stort beløb, men realiteten er, at rigtig mange husejere har haft tab, som er langt større end det. I 42 ud af landets 98 kommuner har en gennemsnitlig husejer med bolig på 140 m2 således tabt over 500.000 kr. siden toppen. I 25 af kommunerne løber tabet op i over 750.000 kr. og i 10 kommuner i over 1 mio. kr.

Landets hårdest ramte kommuner er Helsingør, Halsnæs, Fredensborg og Gribskov, hvor priserne er faldet med mellem 1,2 og 1,4 mio. kr. siden toppen.

På den baggrund er der ikke noget at sige til, hvis husejerne fortsat er lidt forkrampede i smilemusklen, når talen falder på boligpriserne, også selv om dagens tal viser, at priserne stiger igen. For langt de flestes husejeres vedkommende er der nemlig fortsat lang vej igen, før de vil kunne sælge deres hus til samme pris, som de havde sat næsen op efter tilbage i 2007, hvor boligpriserne toppede.

Der er lang vej igen før alle lejlighedsejerne er holdt skadesløse af prisfaldet

Tager man i stedet udgangspunkt i en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 m2, så koster den i øjeblikket 1.633.000 kr. På toppen kostede den 1.919.000 kr. eller 286.000 kr. mere end i dag.
Da prisfaldet var værst i 2009, blev en gennemsnitlig lejlighed solgt for 1.344.000 kr. eller 575.000 kr. mindre end på toppen. Så selv om den gennemsnitlige lejlighedsejer givetvis glæder sig over, at værditabet siden toppen er blevet reduceret fra 575.000 kr. til nu ”kun” 286.000 kr., så vil der ganske sikkert være nogle, som fortsat synes, der er lang vej igen.

Det er ikke alle boligejere, som har fået et stykke af kagen

Der er således ingen tvivl om, at selv om det igen går bedre på boligmarkedet, så kommer bedringen ovenpå en periode, hvor markedet har ligget underdrejet, og hvor rigtig mange boligejere har oplevet voldsomme prisfald på deres bolig.

Samtidig skal man huske på, at de stigende boligpriser langt fra er alle forundt, og at mange boligejere derfor endnu ikke har mærket den seneste tids fremgang på egen friværdi. Det seneste år er huspriserne fx kun steget i 61 ud af landets 98 kommuner, mens der har været registreret prisfald i de resterende 33. Dertil kommer 4 kommuner, hvor der ikke har været handler nok, til at man kan sige noget meningsfyldt om prisudviklingen.

På den baggrund er det heller ikke underligt, hvis nogle boligejere snarere betragter deres bolig som en gældsfælde end en guldgrubbe, også selv om dagens tal viser fremgang, når man kigger på landet som helhed. Boligmarkedet er således fortsat meget fragmenteret mellem de enkelte postnumre, og vi forventer, at den udvikling vil fortsætte i den nærmeste tid.

Lise Nytoft Bergmann
Chefanalytiker, Boligøkonom