Nedslagene på boliger bliver stadig mindre

Couple viewing flat
01-10-14 15:52 | Bolig

Boligsælgerne har fået det nemmere. I hvert fald er sandsynligheden for, at de ikke behøver skære så stor en bid af udbudsprisen på deres bolig for at få den solgt steget. Det er konklusionen, hvis man kigger på de prishug, Boliga.dk har registreret, boligsælgerne har foretaget på deres bolig, både hvis vi kigger på september og de første 9 måneder af 2014 som helhed.

De lavere prishug er godt nyt for alle boligmarkedets partnere. For sælgerne betyder det, at det er blevet nemmere for dem at planlægge, hvor dyr en bolig nummer 2, de har råd til, såfremt deres nuværende bolig sættes til salg. Og dermed at træffe en beslutning om, hvorvidt de overhovedet har lyst til at indgå i en salgsproces, hvad det medfører af tidsforbrug og følelsesmæssigt besvær.
For køberne betyder det, at følelsen af at være på et kræmmermarked, når prisen forhandles på plads mindskes, og dermed også den uvished som følger af, at man ikke ved, om man kunne have fået boligen endnu billigere, hvis bare man havde været hård nok i sine forhandlinger.

En gennemsnitlig bolig fik hugget 8.962 kr. af prisen i september

Udbudspriserne blev sænket med i alt 696 mio. kr. kr. i september. Det er det laveste beløb for en september måned siden statistikkens begyndelse i 2007. Da der var 77.677 boliger til salg i september, svarer det til, at en gennemsnitlig bolig er blevet sat ned med 8.960 kr.

Måler vi udviklingen i årets første 9 måneder er tendensen den samme. Prisnedslag er de laveste i statistikkens levetid. Tager man udgangspunkt i en gennemsnitlig bolig, som har været til salg i alle 9 måneder, og som hver måned er blevet nedsat med det gennemsnitlige prishug, så ligger udbudsprisen i dag 73.200 kr. lavere end ved årets indgang. Mange sælges kan dog glæde sig over, at de enten har fået solgt deres bolig hurtigere end det eller at de bor i en landsdel, hvor prishuggene er knap så voldsomme som for landet som helhed – simpelthen fordi det generelle prisniveau er lavere.

Træerne vokser ikke ind i himlen – prishuggene på ejerlejligheder er steget

Kigger vi på nedslagene i årets første 7 måneder indenfor de enkelte boligtyper, så er de blevet stadig mindre de senere år, uanset om vi kigger på huse, fritidshuse eller andelsboliger. Til gengæld er det gennemsnitlige prishug blevet større for ejerlejligheder. Udviklingen er dog ikke bekymrende.

I løbet af de første 9 måneder af 2014 blev udbudsprisen på en gennemsnitlig lejlighed, som var til salg i hele perioden sænket med 67.400 kr. Til sammenligning lå det tilsvarende prishug for første 9 måneder af 2013 på 60.700 kr.

Vi tolker ikke de stigende prishug på ejerlejlighedsmarkedet som et tegn på, at markedet er ved at gå i stå, men snarere som et tegn på, at markedet er ved at gå et gear ned. Og eftersom det sker fra højeste til næsthøjeste gear, er den udvikling kun sund. Den skal tolkes som et tegn på, at der er grænser for hvilken pris, en sælger kan forlange, før boligkøberne begynder at overveje, hvad de alternativt kan få for pengene, hvis de i stedet for en ejerlejlighed i centrum køber et hus i forstæderne.

Lise Nytoft Bergmann
Chefanalytiker, boligøkonom