Grønt er godt - men bevis det!

Sand Castles
15-10-14 14:30 | Nordea

Som den største bank i Norden skal Nordea ikke kun have en grønnere og smartere tilgang til den daglige drift, men også bevise det over for kunder og interessenter.

I dag blev Nordea certificeret som Disclosure Leader ved CDP’s (tidligere Carbon Disclosure Project) ceremoni i Stockholm. CDP var den første til at etablere et globalt system, hvor virksomheder rapporterer deres drivhusgasudledning og strategier for klimaforandringer til investorerne. Nordea har en af de højeste scorer blandt finansielle virksomheder i Norden – og det skyldes i høj grad bankens målrettede indsats for at blive grønnere.

- Kunderne udfordrer os til at gøre det bedre, blive grønnere og tænke smartere i vores daglige aktiviteter og udbud af produkter og services. De vurderer os ud fra vores fokus på bæredygtighed, når de skal beslutte, om de vil betro deres bankforretninger til Nordea. Når vi nu er CDP-certificeret, kan vi bedre kommunikere vores indsats til både interessenter og offentligheden generelt, siger Tone Lauritzen, leder af Nordeas ‘Ecological Footprint’ program.

For en finansiel virksomhed som Nordea er energiforbrug og flyrejser de to væsentligste kilder til udledning af drivhusgasser. Sammen med andre miljøorganisationer udvider CDP nu rapporteringen til at omfatte drivhusgasudledninger fra andre dele af værdikæden, herunder fra produkter og serviceydelser, som banken køber og sælger.

- De miljømæssige konsekvenser ved de produkter, vi køber, bliver mere og mere vigtige. Vi er nødt til at tage udledningen af drivhusgasser med i betragtning, når vi foretager investeringer eller finansierer selskaber eller projekter. Det er udfordrende, men giver også nogle muligheder, fordi der indirekte bliver sat en pris på drivhusgasudledning, siger Tone Lauritzen.

Fakta:

  • 81% af verdens største børsnoterede virksomheder på Global 500-listen samarbejder med CDP for effektivt at måle deres CO2-fodaftryk og strategier i relation til klimaforandringer.
  • Nordea rapporterede CO2-udledning inden for følgende områder til CDP: energiforbrug, rejseaktivitet (fly, tog og bil), leasede firmabiler, affald, papirforbrug, postomdeling og endelig CO2-fodaftrykket fra de tre fonde Nordic Stars, Emerging Stars og Swedish Stars.
  • Nordea er blandt de 260 største nordiske selskaber, som blev bedt om at rapportere til systemet – og banken har i dag scoret hele 96 point ud af 100 for sin rapportering.
  • Nordea vil arbejde for at mindske udledningen af drivhusgasser fra disse kilder og vurdere, om rapporteringen skal omfatte flere kilder fremover.