Største konverteringsbølge i ni år

Grandfather near fireplace
03-11-14 13:50 | Bolig

Boligejerne er ramt af konverteringsfeber og med god grund.

Siden slutningen af august har de nemlig haft en historisk gylden mulighed for at lægge deres lån om. Enten til et 30-årigt fastforrentet lån med en rente på 2½ pct. eller til et 20-årigt fastforrentet lån til en rente på 2 pct.

I alt har boligejere med lån for 84,8 mia. kr. valgt at opsige dem ved den netop udløbne opsigelsesfrist. Det er det højeste beløb siden 3. kvartal 2005, hvor der blev opsagt lån for 100 mia. kr.

Langt de fleste konverteringer er foretaget fra et 30-årigt 4 pct. lån til et tilsvarende 2½ pct. lån, om end en del boligejere med 30-årige 3½ pct. også er sprunget med på vognen.

Når det nye 30-årige 2½ pct. er så attraktiv, så skyldes det ikke mindst lånets høje kursfølsomhed. Er der tale om et lån med afdrag, så ligger kursfølsomheden på ca. 8,5, mens den ligger på ca. 10, såfremt der er tale om et lån uden afdrag. Det betyder, at boligejerne vil have god mulighed for at skære en bid af deres restgæld når renten på et tidspunkt stiger igen.

Mange penge at spare

Det er ganske forståeligt, at så mange boligejere har valgt at konvertere, da der er en del penge at spare. Konverterer man fx fra et 4 pct. på 1 mio. kr. med en restløbetid på 26 år til et tilsvarende lån med en rente på 2½ pct., så falder den månedlige ydelse efter skat med 190 kr., mens afdraget stiger med 560 kr.

Ulempen er, at restgælden stiger med 46.000 kr. I løbet af ca. 5 år vil boligejeren dog være bedre stillet med sit nye 2½ pct. end sit gamle 4 pct. uanset, hvad der sker med renten. Stiger renten vil gevinsten endda indtræde tidligere.

Er lånet uden afdrag, vil restgælden stiger med 58.000 kr., mens besparelsen på den månedlige ydelse vil være på 720 kr. efter skat. I løbet af godt 6 år vil boligejeren være bedre stillet med sit nye lån, uanset renteudviklingen.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Nordea Kredit