Første resultat for F3-renten

Flats
17-11-14 13:10 | Bolig

Her til formiddag blev årets store kongeauktioner over rentetilpasningsauktioner skudt i gang. De første obligationer, der blev solgt, var F1-obligationer, hvor renten inklusiv kursskæring landede på bare 0,41 pct. Nu har vi også første resultat for F3-renten, og der er også godt nyt til boligejerne.

På dagens auktion landede F3-renten på 0,36 pct. inklusiv kursskæring, og på 0,26 eksklusiv kursskæring. Uanset om vi vurderer renten inklusiv eller eksklusiv kursskæring, er der tale om rekord. Man skal huske på, at der er tale om en foreløbig rente, da obligationerne sælges over 5 hverdage, hvorfor vi først kender den endelige rente på fredag.

F3-lånere kommer til at sidde billigere end F1-lånere

Inden auktionen anbefalede vi alle boligejere med F1-lån, at bytte det ud med et F3-lån, da vi forventede, at renten ville en spids lavere på F3-lånet end F1-lånet, samtidig med at F3-lånet har en lidt lavere bidragssats end F1-lånet. Det valgte rigtig mange boligejere at gøre, og det kan de nu glæde sig over. De foreløbige resultater tyder nemlig på, at det er boligejere med F3-lån, som kommer til at sidde billigst i det i det kommende år.

To naboer – den ene har valgt F1-lån den anden F3-lån

Tager vi udgangspunkt i to naboer, som hver har et lån på 1 mio. kr. med afdrag, og en restløbetid på 29 år, så vil den nabo, der har beholdt sit F1-lån i 2015 skulle betale en månedlig ydelse på 3.428 kr. efter skat i 2015, mens den nabo, som har valgt at skifte F1-lånet ud med et F3-lån vil skulle betale en månedlig ydelse på 3.365 kr.

Sagt med andre ord så tyder dagens foreløbige resultater på, at boligejere med F3-lån vil komme til at side 63 kr. billigere i det hver måned end boligejere med F1-lån, samtidig med at boligejere med F3-lån vil afdrage 19 kr. mere hver måned end boligejere med F1-lån.

Er lånene uden afdrag, vil naboen, der er fortsat med et F1-lån, skulle betale 863 kr. om måneden efter skat i 2015, mens naboen, der er skiftet til et F3-lån, vil skulle betale 780 kr. eller 83 kr. mindre.

F3-renten – rekord igen igen

For de boligejere, som har haft deres F3-lån i de forgangne 3 år, tyder dagens resultat på, at de får reduceret deres ydelse med et ganske pænt beløb. For tre år siden landede F3-renten nemlig på 1,57 pct.

Holder de nuværende renteniveauer stik over de næste 4 dages auktion, så betyder det, at en boligejer, som har et F3-lån på 1 mio. kr. og en restløbetid på 27, vil få reduceret sin månedlige ydelse efter skat fra 3.796 kr. i 2014 til 3.578 kr. i 2015. Det svarer til en besparelse på 218 kr. om måneden. Samtidig vil boligejerens afdrag stige med 484 kr. hver måned.

Er lånet uden afdrag falder den månedlige ydelse efter skat fra 1.450 kr. i 2014 til 780 kr. i 2015. Det svarer til en besparelse på 670 kr. hver måned eller godt 8.000 kr. i hele 2015.

Boligejere med F3-lån bør være glade

Boligejere med F3-lån har således noget at glæde sig til, for så vidt at dagens renteniveau fortsætter i de kommende dage. Ikke blot får de flere penge til rådighed, de sparer også mere op i deres bolig og øger på den måde deres friværdi. Sidstnævnte er ikke mindst glædeligt for de boligejere, som i forvejen er højt belånte.

Lise Nytoft Bergmann

Boligøkonom, chefanalytiker