Rentetilpasningsauktionens endelige resultat

Lise Nytoft Bergmann
Lise Nytoft Bergmann
21-11-14 11:59 | Bolig

I Nordea Kredit har vi netop afsluttet vores auktion for rentetilpasningslån, der skal have ny rente pr. 1. januar 2015. Og det med et godt resultat for boligejeren til følge.

Auktionens resultater (inklusiv kursskæring)
F1-lån = 0,46 pct.
F2-lån = 0,46 pct.
F3-lån = 0,43 pct.
F4-lån = 0,45 pct.
F5-lån = 0,63 pct.

Det betyder renterne for boligejerne

Tager man udgangspunkt i en boligejer med et lån på 1 mio. kr. og en restløbetid på 29 år, så lander den månedlige ydelse efter skat på følgende beløb afhængig af hvilken låntype boligejeren har valgt:

Med afdrag:
F1-lån: 3.436 kr. (heraf afdrag på 2.692 kr.)
F2-lån: 3.436 kr. (heraf afdrag på 2.692 kr.)
F3-lån: 3.376 kr. (heraf afdrag på 2.704 kr.)
F4-lån: 3.380 kr. (heraf afdrag på 2.696 kr.)
F5-lån: 3.409 kr. (heraf afdrag på 2.628 kr.)

Uden afdrag:
F1-lån: 891 kr.
F2-lån: 891 kr.
F3-lån: 819 kr.
F4-lån: 830 kr.
F5-lån: 930 kr.

F1-lånerne får den højeste ydelse

De boligejere, som får den højeste ydelse næste år, bliver boligejere med F1-lån. Tager man nemlig udgangspunkt i en boligejer, som optog et lån for ét år siden, og som derfor har en restløbetid på 29 år og en restgæld på 1 mio. kr. med afdrag, så vil hans månedlige ydelse ligger på 3.436 kr. mens ydelsen for en tilsvarende boligejer med et F3-lån vil ligge på 3.376 kr. og ydelsen for en F5-låner på 3.409 kr.

Boligejere med F1-lån vil således skulle betale den højeste ydelse af alle boligejere med rentetilpasningslån i 2015. Med mindre boligejeren tror på, at renten vil falde yderligere i de kommende år, må det være en lidt sur erkendelse.

Undtagelsen

Eneste undtagelse er, at boligejere, som har et afdragsfrit F1-lån, vil få en lidt lavere ydelse end boligejere med et tilsvarende F5-lån. Men så har de altså også kun en 1-årig sikkerhed mod rentestigninger, mens F5-låneren har en 5-årig. Selv boligejere med F4-lån vil slippe billigere end boligejeren med F1-lån. Gevinsten ved at have et afdragsfrit F1-lån frem for et F5-lån er dog ganske lille – nemlig på 39 kr. hver måned efter skat for 1 mio. kr. i gæld.

Tror man derfor på, at renten vil stige i løbet af de kommende 5 år, så er det surt at være F1-låner i øjeblikket. I det tilfælde kommer man nemlig ikke blot til at sidde med en højere ydelse, man kommer også til at sidde med en større risiko.

Oversigt over auktionerne for hele markedet

Auktionen vedrører de ca. 120.000 boligejere og 30.000 erhvervsvirksomheder, som skal have ny rente på deres lån pr. 1. januar 2015.

Nordea Kredit og Realkredit Danmark har nu afsluttet deres auktion, mens Nykredit/Totalkredit og BRF først slutter onsdag den 26. november.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom, Nordea Kredit