Stille jul, billige jul…

Old christmas
21-11-14 12:03 | Daglig økonomi

Færre penge til gaver, og et uændret madbudget, sammenlignet med sidste år!

En ny undersøgelse, som TNS Gallup har udført for Nordea viser, at danskerne samlet set agter at sænke juleforbruget med omkring 5 pct. Juletallene i undersøgelsen peger på en vækst i de små gavebudgetter.

Færre børn og børnebørn at forkæle med gaver

Ved nærmere eftertanke er det måske ikke helt så overraskende, at vi skruer ned for julegaverne med næsten 8 pct.

Julen er i høj grad børnenes (gave)fest. Men siden 2010 er antallet af nyfødte faldet med mere end 10 pct., og ser vi på børn i alderen 0-9 år, er der 4 pct. færre i dag i forhold til 2008.

Med færre børn og dermed børnebørn at købe gaver til kan det afdæmpede gavebudget tyde på, at julen flere steder i højere grad foregår på de voksne præmisser, hvor måltid og samvær er det centrale. Og budgettet til mad og træ laver vi nemlig ikke om på.

Jeg vil med andre ord være varsom med uden videre, at tolke den skrumpede gavelyst som en strømpil for forbrugernes generelle lyst til forbrug eller mangel på samme. Forbrugertilliden fejler nemlig ikke noget. For et år siden lå forbrugertilliden samlet set på 4 og nu ligger den en halv gang højere, ligesom forbrugerne fortsat vurderer, at både familiens og Danmarks økonomiske situation er bedre nu end for et år siden.

Ender med at bruge mere end forventet

Erfaringen viser, at juleudgifterne løber i alle retninger og er rigtig svære at holde styr på. Det skyldes, at mange mennesker går i gang med juleforberedelserne allerede i november.

Juleforbruget strækker sig derfor over en periode på næsten to måneder. Der skal et ualmindelig godt budget”gen” til for at holde hus med pengene. Inden man ser sig om har, man brugt 500 kr. mere end planlagt. Så mon ikke de beløb folk afsætter til juleforbruget i sidste ende er minimumstal.

Julen stiger i Nordjylland

Et nærstudie af danmarkskortet afslører, at julebudgettet er størst i Nordjylland og 1.100 kr. mindre på Sjælland, hvor det er mindst.

Generelt nedjusteres gavebudgettet overalt, på nær i Nordjylland, og så fylder julen fylder reelt mere på budgettet i hele Jylland end den generelt gør på Sjælland.

Når du leder efter en forklaring på de regionale forskelle så giver boligmarkedet en god forklaringsmodel. Og det understreger, at boligprisudviklingen spiller en afgørende rolle for danskernes forbrugslyst.

De seneste tal fra Realkreditrådets og Realkreditforeningens boligmarkedsstatistik viser, at prisfaldene på parcel- og rækkehuse siden toppen nu ligger på hhv. 11 pct. i Midtjylland, 17 pct. i Syddanmark og 4 pct. i Nordjylland. Mens det for Hovedstadsregionen er 20 pct. og 32 pct. for Sjælland.

Det hører her med til billedet, at priserne på parcel- og rækkehuse har løftet sig 14 pct. siden bunden i Region Hovedstaden, hvorfor boligejerne igen begynder at føle fremgang, mens boligejerne i Region Sjælland kun har oplevet en fremgang på 4 pct., siden det stod værst til. Ser vi på lejligheder ligger priserne i Region Hovedstaden fortsat 18 pct. under toppen. Da det stod værst til lå de 37 pct. under topper. I Region Sjælland ligger priserne 30 pct. under toppen. Da det stod værst til var prisfaldet på 35 pct.

Se undersøgelsen her: Danskernes julebudget 2014

Ann Lehmann Erichsen
Forbrugerøkonom, Nordea