Nordea bedst i Europa til at investere ansvarligt

cfi
27-11-14 11:31 | Investering

Nordea Asset Management modtager international pris for at inddrage miljø- og samfundsmæssige hensyn i deres investeringsproces.

Det internationale tidsskrift Capital Finance International (CFI) har tildelt Nordea prisen for at have den bedste investeringsproces i Europa, der tager højde for miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (såkaldte ESG-aspekter: environmental, social and governance).

- Vi er stolte af at modtage denne pris, som bekræfter, at vi er på rette vej med at integrere miljø- og samfundsmæssige aspekter i alle dele af vores porteføljeforvaltning. Vi er førende i Europa på området, og vi fortsætter arbejdet med at finde de bedste løsninger for vores kunder ved at skabe afkast med ansvar, siger Allan Polack, Chef for Asset Management i Nordea.

ESG en integreret del af investeringsprocessen

Hos Nordea er ESG-forhold en integreret del af porteføljeforvaltningen, idet miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold i stigende grad er blevet en kilde til risiko og muligheder.

- Nordea Asset Management har fokus på at opnå et godt afkast for vores kunder, og derfor er det vigtigt, at vi tager højde for ansvarlighed, i måden vi investerer på. At integrere miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold i vores investeringsanalyse giver bedre investeringsresultater og er samtidig en god måde at kontrollere risikoen på i vores investeringsprocessor, siger Allan Polack.

Juryens bedømmelse

- Nordea forstår de fordele, det giver investorerne, at forvalterne tager højde for miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige aspekter i udvælgelsen af aktiver til en portefølje. Banken har i de senere år fokuseret på fuldt ud at integrere ESG-analyse i investeringsbeslutningerne.

- Nordea har vist målrettethed og en stærk vilje til at udelukke selskaber, der overtræder ESG-principperne, og det står klart for os, at bankens produkter er så meget bedre netop på grund af denne stringente analyse. Sammensætningen af bestyrelsen, revisionspolitikken og compliance-procedurerne afspejler god selskabsledelse og praksis i Nordea. Risikostyringen er et eksempel for alle, og vores vinder gør alt, der er muligt, for at drive en så lønsom forretning som muligt og samtidig bevare sin integritet. Det glæder os at kunne kåre Nordea som vinder af CFI.co-prisen for ’Best ESG Investment Process, Europe.’

Om CFI

CFI er et tidsskrift med base i London, der dækker emner inden for økonomi, finans og industri. Tidsskriftet udgives på tryk og elektronisk (på www.cfi.co). Det er første gang, CFI uddeler en pris for bedste ESG-proces.

Se mere om Nordeas arbejde med ansvarlige investeringer her