Olieprisen styrer finansmarkederne

Michael Borre
Chefrådgiver hos Nordea Michael Borre
11-12-14 15:49 | Investering

Et fald i olieprisen er i udgangspunktet understøttende for den globale økonomi. Men når olieprisen, som det er tilfældet nu, falder som en sten så øges fokus på de negative konsekvenser ved den faldende oliepris.

Tager man blot udviklingen den seneste uge, er olieprisen faldet med 10%, hvilket har trukket energiaktierne med ned.

Målt i danske kroner betyder det, at investeringer i f.eks. energisektoren i år vil have givet et afkast på -6,5% mod f.eks. investering i IT, hvor afkastet er 27,7%.

Olieprisens betydning for aktiemarkedet sektorer

Indtjeningsestimaterne for energisektoren bliver for tiden nedjusteret så kraftigt, at det presser forventningerne til hele aktiemarkedet. Mens den faldende oliepris indgår direkte i beregningen af indtjeningsforventninger til energiselskaber, er det svære at beregne de afledte effekter på de andre sektorer.

Vi forventer, at nedjusteringen blandt energiselskaber vil fortsætte noget tid endnu, men i takt med vi bevæger os ind i 2015 vil de afledte effekter af olieprisfaldet vise sig ved opjustering af forventninger til andre sektorer. Her ser vi spændende muligheder inden for IT-sektoren.

Olieprisens betydning for virksomhedsobligationer

Investering i virksomhedsobligationer bliver også ramt af øget usikkerhed omkring den fremtidig konkursrate.

Energisektoren udgør ca. 15% af det samlede markedet for virksomhedsobligationer og bør trods en stigende konkursrate i denne sektor ikke sende den samlede konkursrate for hele segmentet væsentligt op.

Faldet i olieprisen har betydet, at merrenten for hele segmentet er steget med 1,2 procentpoint i år, og med den nuværende oliepris bliver man godt betalt for den ekstra risiko, man påtager sig. Derfor kan man overveje at overvægte lavt kreditvurderede virksomhedsobligationer i ens portefølje.

Michael Borre
Chefrådgiver, Nordea