Et godt aktieår er ved at slutte

Michael Borre
23-12-14 10:38 | Investering

Som aktieinvestor har det været svært ikke at tjene penge i år. Næsten alle aktiemarkeder er steget, selvom nogle selvfølgelig har klaret sig bedre end andre.

Danske aktier blev et af verdens bedste aktiemarkeder med en stigning på ca. 18%. 

Amerikanske aktier har også givet rigtig flotte afkast, specielt set fra en dansk investors side, da dollaren er steget. I Europa og Japan har afkastene været mere moderate, men dog stadig positive.

Gode muligheder i europæiske og japanske aktier

De europæiske står til at vinde på fornyet økonomisk fremgang i Europa. Den lave eurokurs gavner konkurrenceevnen i Europa og samtidig får vi et boost fra den lave oliepris. 

Ude i Japan ser vi genvalget af Shinzu Abe som en væsentlig drivkraft bag aktiemarkedet. Nu er der ingen undskyldning for ikke at gå i gang med de nødvendige reformer og derigennem udløse det kæmpe potentiale, der er for at skabe vækst og øge erhvervslivets indtjeningsevne.

Stor forskel på afkastet på sektorniveau

De dårligste afkast kom fra energi– og råvaresektorerne. Prisfald på mange råvarer, herunder olie, er selvsagt ikke godt nyt for virksomheder, der lever af at udvinde og sælge disse råvarer. Mineselskaberne har dog også været under pres i år. Prisen på jernmalm er halveret i år, og det kan mærkes ved de store mineselskaber.

Vinderne har været medicinalselskaberne og it-selskaberne. Medicinalselskaberne har haft en solid og stabil fremgang i overskuddet. Samtidig har der rullet en opkøbsbølge igennem sektoren, hvilket har hjulpet til at trække aktiekurserne op. 

It-sektoren ser endelig ud til at få gang i ordreindgangen efter adskillige år med lave it-investeringer. Det ser vi fx i pc-markedet, hvor en ny udskiftningsbølge ser ud til at være startet.

 It-aktier ser interessante ud

Vi anbefaler fortsat en overvægt af it-aktier, da der fortsat er et stort potentiale fra øgede it-investeringer i erhvervslivet. Finanssektoren er et andet område, hvor vi forventer gode afkast i takt med at økonomien bedres i 2015. 

Endelig er industrisektoren et godt bud på en sektor, som vil drage fordel af den økonomiske fremgang, vi forventer til næste år.

Michael Borre
Chefrådgiver, Nordea