Boligpriserne stiger mere end først antaget

couple nature house
22-12-14 15:38 | Bolig

Danmarks Statistik har netop offentliggjort deres kvartalsvise ejendomsprisindeks for 3. kvartal 2014. Det er kun en lille uge siden, vi fik tal for samme periode fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen.

Sammenligner man de to statistikker vil man se, at selv om begge statistikudbydere er enige i, at det igen går fremad på boligmarkedet, så er de ikke helt enige om tempoet.

Danmarks Statistik er mere optimistisk end Realkreditforeningen/Realkreditrådet

Ifølge de to statistikudbydere har boligpriserne udviklet sig som følgende:

Enfamiliehuse:

Realkreditforeningen: Senest kvartal = -1,1 pct., seneste år 1,4 pct.
Danmarks Statistik: Senest kvartal = -0,2 pct., seneste år 3,9 pct.

Ejerlejligheder:

Realkreditforeningen: Senest kvartal = 0,3 pct., seneste år 4,6 pct.
Danmarks Statistik: Senest kvartal = 0,9 pct., seneste år 8,4 pct.

Hvor Realkreditforeningen og Realkreditrådet således mener, at huspriserne blot er steget med 1,4 pct. det seneste år og ejerlejlighederne med 4,6 pct., så mener Danmarks Statistik, at huspriserne er steget med 3,9 pct. og lejlighedspriserne med ikke mindre end 8,4. Det må betragtes som en ganske mærkbar forskel.

Danmarks Statistik er således væsentligt mere optimistisk på boligprisudviklingen end Realkreditrådet og Realkreditforeningen, både hvad markedet for huse og ejerlejligheder angår.

Hvilke tal skal man tro på?

Hvor tallene fra Realkreditforeningen/Realkreditrådet kun indeholder boliger, som har været udbudt til salg på internettet og derefter er blevet solgt, så indeholder tallene fra Danmarks Statistik alle tinglyste salg i fri handel, dvs. også de handler, der er foretaget mellem uafhængige parter uden om en ejendomsmægler.

Desuden foretager Danmarks Statistik en regulering for de solgte boligers kvalitet, således at en stigning fra et kvartal til et andet, ikke alene kan skyldes, at den kurv af boliger, som er blevet solgt i det seneste kvartal, har haft en højere kvalitet (fx bedre beliggenhed området, flere badeværelser og dyrere byggematerialer), end den kurv af boliger, der blev solgt i kvartalet forinden.

Skal man derfor sige noget pålideligt om den samlede prisudvikling på boligmarkedet, må man hælde mest til tallene fra Danmarks Statistik. Set i lyset af at Danmarks Statistik er noget mere optimistiske på boligprisudviklingen end Realkreditforeningen og Realkreditrådet, er det næppe noget, der mishager boligejerne – tværtimod.

Hvad betyder uenigheden blandt statistikudbyderne for boligejerne

Tager man udgangspunkt i et hus, som kostede 1 mio. kr. for et år siden, vil huset i dag kunne sælges for 1.039.000 kr., hvis Danmarks Statistik har ret i deres opgørelse, men kun for 1.014.000 kr., hvis Realkreditrådet og Realkreditforeningen har ret. Det svarer til en forskel på 25.000 kr.

Tager man i stedet udgangspunkt i en lejlighed, som for ét år siden kostede 1 mio. kr., så vil lejligheden i dag kunne sælges for 1.084.700 kr., såfremt Danmarks Statistik har ret i deres opgørelse, men for 1.046.000 kr., såfremt Realkreditrådet og Realkreditforeningen har ret. Det svarer til en forskel på 38.000 kr.