Nordea når milepæl på 250 mia. euro

Gunn Wærsted
Gunn Wærsted, leder af Wealth Management
30-09-14 13:17 | Nordea

Efteråret 2014 markerer en milepæl for Wealth Management i Nordea, der nu forvalter kundeaktiver for 250 mia. euro – et rekordhøjt niveau.

Kapitalen under forvaltning er blevet fordoblet siden finanskrisen. Nordea har oplevet den største nettotilgang af aktiver blandt de største konkurrenter i Norden og er langt den største formueforvalter i de nordiske lande.

- Det er ikke kun en milepæl i runde tal, men også i, hvordan vi tiltrækker og forvalter kundernes opsparing og investeringer, siger Gunn Wærsted, leder af Wealth Management i Nordea.

- Vi ser det som vores fornemste opgave at skabe ansvarlige afkast til kunderne og tilbyde de allerbedste opsparings- og investeringsløsninger. Milepælen beviser, at vi bliver anerkendt for vores arbejde, siger Gunn Wærsted.

Ifølge Gunn Wærsted er forvaltningen af kundeaktiver for 250 mia. euro noget, der gør hende såvel som hele organisationen stolte og ydmyge.

- Vi er fuldt ud bevidste om vores ansvar for at sikre og øge den opsparing og de investeringer, vi er blevet betroet, siger hun.

Alle forretningsenheder i Wealth Management har bidraget til succesen: Asset Management, Private Banking og Life & Pensions.