Råd til at leve livet hele livet

Couple advice
16-01-15 10:00 | Opsparing

De fleste danskerne gør sig forhåbninger om en lang pensionstilværelse, og med den stigende levealder gør det pensionsopsparing, som sikrer indtægter hele livet, relevant for flere og flere.

En ny undersøgelse fra YouGov foretaget for Nordea viser, at danskerne er indstillet på en lang pensionstilværelse. Kun hver femte (19 pct.) tror, at deres tid som pensionist bliver mindre end 15 år, og ifølge Danmarks Statistik, så rammer de ikke helt ved siden af.

I dag kan en gennemsnitlig 65-årig nemlig se frem til at leve yderligere 17 år, når det gælder mænd, mens det for kvinder er næsten 20 år. Undersøgelsen viser, at den største procentdel regner med, at pensionstilværelsen vil strække sig over mindst 20 år, og med den stigende levealder kommer mange til at få ret.

- Med den længere levealder og ønsket om en lang pensionstilværelse, er det relevant for stadig flere at spare op på en livrente, som sikrer udbetalinger hele livet. Derfor anbefaler vi, at få pensionsopsparingen gennemgået for at se, om den matcher ønskerne for pensionisttilværelsen, siger Anne Buchardt, chef for Opsparing og Pension i Nordea.

Undgå pensionsopsparingen slipper op

Kigger man på danskernes forventning til, hvordan deres indkomstbehov som pensionister vil udvikle sig, så er der en stor gruppe på 41 pct., der forventer, at de får brug for lige mange penge gennem hele perioden. 40 pct. forventer, det er i begyndelsen, at behovet er størst.

- En livrente har den store fordel, at den sikrer udbetalinger hele livet, så det stopper ikke, hvilket er tilfældet med en alderspension eller ratepension. Med den usikkerhed, der er omkring, hvor gamle vi bliver, og om opsparingen holder, så er en livrente for mange en relevant opsparingsform, der sikrer en solid basis for levestandarden, og som med fordel kan kombineres med andre opsparingsformer, siger Anne Buchardt.

Aktiv alderdom koster

I forhold til hvordan udgifterne vil fordele sig, så mener næsten hver tredje dansker (31 pct.), at de regner med at kunne klare sig for 50 pct. eller mindre af den indtægt, de har, før de går på pension.

Her går mange galt i byen, for anbefalingen er, at man skal regne med at få brug for godt 75 pct. af de indtægter, som man er vant til, før man går på pension.

- Der er en tommelfingerregel, der siger, at man skal regne med at have brug for minimum 75 pct. af de indtægter, som man havde, inden man gik på pension. Mange vil derfor blive slemt overrasket, hvis de tror, de kan gå meget ned i indtægt og opretholde deres normale livsstandard. Det gælder ikke mindst i dag, hvor mange er så aktive som pensionister, at selvom de nok gearer ned for arbejdslivet, så ændrer deres øvrige levevis sig ikke. Tværtimod ønsker mange at rejse mere og få flere oplevelser sammen med familie og venner, siger Anne Buchardt.

Se hvordan danskerne har svaret i undersøgelsen http://ndea.mk/19Je6is