Højere egenbetaling stiller krav til pensionsopsparingen

Elderly couple
23-01-15 14:56 | Opsparing

I takt med regeringen varsler senere pensionsalder, indstiller danskerne sig på, at skulle finansiere en stadig større del af deres alderdom selv. Det stiller større krav til pensionsopsparingen og langsigtet pensionsrådgivning.

En ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Nordea, viser, at hele to ud af tre danskere (66%) forventer at skulle finansiere en større del af deres alderdom selv, end pensionister gør i dag.

Det gælder særligt yngre, men også danskere forholdsvis tæt på pensionsalderen indstiller sig på det offentlige bliver stadig mere tilbageholdende med at yde diverse tilskud og hjælp.

- Den private pensionsopsparing bliver stadig vigtigere i takt med at presset på de offentlige finanser stiger. Det stiller krav til langsigtet pensionsplanlægning, så der er råd til at udleve de drømme der er for alderdommen, siger Anne Buchardt, chef for Opsparing og Pension i Nordea.

Hjælp til at klare hverdagen

For nyligt har regeringen meldt ud, at danskernes pensionsalder skal hæves til næste år, og at de offentlige budgetter er under pres ses tydeligt i fremskrivningsberegningerne fra Danmarks Statistik.

De viser, at omkring 30 pct. af befolkningen vil være 60 år eller derover i 2050, hvor det i dag gælder 24 pct. Samtidig er danskernes levealder konstant stigende, og der forventes bl.a. mere end en fordobling i aldersgruppen 80+ årige.

Undersøgelsen fra Nordea viser, at seks ud af ti (58%) forventer, at de selv skal betale for den hjælp, de får behov for til at klare hverdagen, når de bliver ældre.

- Selvom helbredstilstanden i dag generelt er bedre end tidligere, kommer der skavanker – store såvel som små, når vi bliver ældre. Og med skavanker følger udgifter og behov for en hjælpende hånd til hus og have, til indkøb, personlige og sundhedsrelaterede behov. Disse udgifter indstiller danskerne sig på i stadig højere grad skal finansieres for egne midler, hvilket stiller krav til pensionsopsparingen, siger Anne Buchardt.

Langt liv kræver god rådgivning

Undersøgelsen viser også, at de fleste danskere har forstået budskabet med, at de kommer til at leve et længere liv, end pensionister gør i dag. Kun 11 % er uenig i det.

- Det lange liv er en god nyhed, men medaljen har en bagside. En del tyder på, at mange danskere ikke har gjort sig klart, hvad det lange liv har af fremtidsperspektiver. Derfor bør flere få rådgivning og gøre sig klart, hvor meget og hvor længe de skal spare op, så de kan få den pensionstilværelse, de ønsker sig med en stabil økonomi, siger Anne Buchardt.