750 boligejere kom ud af deres betalingsproblemer i tredje kvartal 2014

Couple viewing flat
02-02-15 13:59 | Bolig

Omkring 3.750 ud af landet 1,5 mio. boligejerne havde problemer med at betale ydelsen på deres realkreditlån ved udgangen af i 3. kvartal 2014. Det er 750 færre end kvartalet forinden. Det er det laveste antal boligejere med betalingsproblemer i 6 år, og mere end en halvering i forhold til den nuværende krises toppunkt i slutningen af 2009, hvor 9.000 boligejere var i klemme. Det viser tal fra den netop offentliggjorte restancestatistik fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen for 3. kvartal 2014.

At 3.750 boligejere har betalingsproblemer må i et historisk lys betragtes som et forholdsvist lavt antal. I perioden 1991-2014 har det samme gjort sig gældende for i gennemsnit 8.303 boligejere pr. kvartal, mens det tilsvarende gennemsnit for perioden 2000-2014 ligger på 3.875 boligejere.

Det nuværende antal restanceramte boligejere er således med dagens tal krøbet ned under det historiske gennemsnit for dette århundrede. Det er overordentligt positivt, at vi endnu engang ser, at restanceprocenterne falder. Det viser at flere boligejere har fået bedre greb om deres økonomi, og at stabiliseringen på boligmarkedet fortsat forløber planmæssigt.

25 øre ud af 100 kr. mangler at blive betalt

Den konkrete restanceprocent lå på 0,25, hvilket svarer til, at realkreditinstitutterne mangler at få 25 øre for hver 100 kr., som boligejerne skulle betale i afdrag og renter på deres lån pr. 30. september 2014.

De unge klarer sig bedst

Ser vi på vores egne tal i Nordea Kredit kan vi konstatere, at det særligt er de unge, der har løsrevet sig fra deres betalingsproblemer de seneste år. Den væsentligste forklaring er, at mange unge har valgt at bosætte sig i ejerlejligheder og i landet store byer. Og eftersom det netop er de store byer og ikke mindst ejerlejlighedsmarkedet, der har klaret sig bedst de senere år, er det ikke overraskende, at det også er den unge gruppe, hvor flest har løsrevet sig fra deres betalingsproblemer.

Samtidig spiller den lave rente også en rolle. På nuværende tidspunkt kan man servicere et afdragsfrit F3-lån for bare 675 kr. om måneden. Det er så lav en ”husleje”, at langt de fleste boligejere vil være i stand til at klare sig igennem en midlertidig periode med indtægtsnedgang.