Tvangsauktioner: 316 familier røg på tvang i januar

Woman looking out of window
05-02-15 13:14 | Bolig

I januar 2015 blev der sæsonkorrigeret berammet 316 tvangsauktioner. Det er stort set det samme som i december 2014, hvor der blev berammet 310 tvangsauktioner. Sammenlignet med januar måned de seneste 5 år er der dog tale om en klar fremgang. Dagens tal bestyrker os derfor i, at den fremgang, vi har kunnet registrere det seneste år, vil fortsætte ind i 2015. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning for boligmarkedet.

I januar røg 10 familier hver dag på gaden

Dagens tal for tvangsauktioner betyder, at 10 boligejere hver dag fik besked om, at en af deres panthavere havde krævet deres bolig solgt på en tvangsauktion. Det er samme tal som i januar 2014, men lavere end i januar måned de foregående 4 år, hvor mellem 12 og 15 boligejere fik en lignende henvendelse fra fogedretten.

Faldet synes måske ikke overvældende, men for de boligejere, som har undgået den kedelige indkaldelse til fogedretten, er der unægtelig tale om en positiv udvikling. Og sådan skal tallene også fortolkes. For selv om det ville være dejligt for både de berørte boligejere og boligmarkedet som helhed med et ordentligt dyk i antallet af tvangsauktioner, så er små successive skidt i den rigtige retning trods alt den mest normale udvikling.

De lave renter gør pengeproblemerne mindre

Forklaringen på det generelt faldende antal tvangsauktioner skal givet vis findes i flere forhold. For det første den lave rente, som i øjeblikket gør det muligt at servicere et afdragsfrit F5-lån på 1 mio. kr. til en rente på bare 0,27 pct. og en månedlig ydelse efter skat på knap 800 kr. Med så lav en ydelse kan mange boligejere holde økonomien flydende selv i perioder, hvor der ryger færre penge ind på kontoen end normalt.

Samtidig er arbejdsløsheden faldet med ca. 33.000 personer til nu godt 132.000det seneste 2½ år. Vi skal helt tilbage til sommeren 2009, før arbejdsløsheden sidst var nede på det niveau. Dertil spiller de skattelettelser, vi fik ved indgangen til 2014, og de i øjeblikket meget små prisstigninger, formentlig også en rolle. Samlet set kan vi i hvert fald konstatere, at antallet af tvangsauktioner bevæger sig i den rigtige retning, og vi forventer, at den udvikling vil fortsætte, når vi kigger længere ud i 2015.