Rentetilpasningsauktion: Det ser ikke så godt ud som forventet

Couple viewing flat
23-02-15 13:35 | Bolig

Forårets rentetilpasningsauktioner blev skudt i gang her til formiddag, og der er nu solgt obligationer bag både F1, F3 og F5-lånene. Der er endnu ikke ét enkelt institut, der har solgt obligationer i alle serier, men sammenstykker man billedet fra de enkelte auktioner, ser det ikke alt for godt ud.

De foreløbige resultater tyder på en rente i følgende niveauer:

F1-rente: ca. 0,15 pct.

F3-rente: ca. 0,2 pct.

F5-rente: ca. 0,5

Bemærk, at resultater er en sammenstykning fra flere institutters auktioner og ikke et faktisk resultat fra et enkelt. Da realkreditinstitutterne typisk lander en rente, der ikke afviger betragteligt fra hindanden, kan renterne dog bruges som et acceptabelt pejlemærke for, i hvilket niveau boligejerne kan forvente, at deres rente lander. Det gælder vel at mærke, hvis der ikke sker større ændringer på markederne i de kommende dage, hvilket vi selv sagt ikke kan udelukke i det nuværende forholdsvis urolige marked.

Skuffende resultat

Vi havde på forhånd forventet, at F1-renten ville lande på mellem -0,1 og -0,2 pct., at F3-renten ville lande på ca. 0 pct. og at F5-renten ville lande på mellem +0,1 og +0,2 pct. På den baggrund er dagens resultat skuffende.

De højere end forventede renter betyder, at boligejerne alligevel ikke har udsigt til negative renter, som det ellers har været tilfælde den seneste måned. I kroner og øre betyder det dog ikke det helt store for boligejerne. For et lån på 1 mio. kr. betyder en rente på +0,15 pct., at boligejerne får en renteudgift før skat på 125 kr. Havde renten været negativ på -0,15 pct., så var renteindtægten landet på 125 kr. I alt svarer det til, at boligejerne skal betale 250 kr. mere i renteudgift om måneden før skat end det på forhånd forventede, hvilket svarer til 167 kr. efter skat.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at renterne stiger lige inden en auktion, men tager man det stadig særdeles lave renteniveau i betragtning, har boligejerne fortsat meget at være tilfredse med. I alle tilfælde er der nemlig tale om de laveste renter på en auktion nogensinde.

Hvorfor lander renten højere end forventet?

Forklaringen på, at renten landede højere end forventet, skal særligt findes i to faktorer. For det første det aftagende kronepres og for det andet forlængelsen af den græske låneaftale. I fredags publicerede Reuters en artikel, hvor formanden for De Økonomiske Råd Hans Jørgen Whitta-Jacobsen blev citeret for at sige, at Nationalbanken vil forsvare kronen, og at kapitalkontrol er en mulighed. Få minutter efter blev kronen svækket, og de lange renter steg. Senere samme dag blev der indgået aftale mellem Grækenland og Eurogruppen om en forlængelse af den græske låneaftale, hvilket mindsker sandsynligheden for, at Grækenland forlader euroen. På den baggrund har investorerne fået mere mod på fremtiden, og det får renterne til at stige.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom