Rentetilpasningsauktionen er slut – disse boligejere kommer til at sidde billigst

House
26-02-15 14:28 | Bolig

I Nordea Kredit har vi netop afsluttet vores auktion over rentetilpasningslån, der skal have ny rente pr. 1. april 2015. Resultatet er særdeles glædeligt, da der over hele linjen er tale de laveste renter, vi nogensinde har set på en auktion. Dermed kan boligejerne glæde sig over endnu ét eller flere år med en meget lav ydelse på deres realkreditlån.

F1-lånerne kan dog kun glæde sig ubetinget, hvis de er i selskab med andre boligejere, som også har et F1-lån. For sammenligner vi ydelsen på et F1-lån med ydelse på et F3-lån, så viser det sig nemlig, at boligejere med F1-lån kommer til at sidde lidt dyrere i det end boligejere med F3-lån.

Auktionens resultater (inklusive kursskæring)
F1-lån = 0,09 pct. (for ét år siden = 0,51 pct.)

F3-lån = 0,17 pct. (for tre år siden = 1,26 pct.)

F5-lån = 0,40 pct. (Nordea Kredit havde ikke april-auktioner for 5 år siden)

F3-lånerne smiler størst
De boligejere, som får den laveste ydelse næste år, bliver boligejere med F3-lån. Tager man nemlig udgangspunkt i en boligejer, som optog et F1-lån med afdrag for ét år siden, og som derfor har en restløbetid på 29 år og en restgæld på 1 mio. kr., vil den månedlige ydelse efter skat lande på 3.378 kr., såfremt der fortsat er tale om et F1-lån, men på 3.336 kr., såfremt lånet er blevet omlagt til et F3-lån. Er lånet uden afdrag ligger ydelsen på det fortsatte F1-lån på 686 kr., mens det på F3-lånet ligger på 675 kr. Samtidig har boligejere med F3-lån sikkerhed mod rentestigninger tre år ud i fremtiden.

Tror man derfor på, at renten vil komme til at stige i løbet af de kommende år, så er det øv at være F1-låner i øjeblikket. Tror man derimod på, at renten vil fortsætte ned i de kommende år, er der stadig mulighed for, at det vil være boligejeren med F1-lånet, der vil sidde billigst i det, når regnestykket gøre op om tre år. I Nordea Kredit forventer vi, at renten vil være højere end den er i dag på tre års sigte.

Ser vi på faldet i den månedlige ydelse, er det også F3-lånerne, som kan være mest tilfredse. Hvor renten på et F3-lån landede på 1,26 pct. for tre år siden, er den i dag landet på 0,17 pct. For et lån på 1 mio. kr. betyder det, at den månedlige ydelse efter skat faldet med 190 kr., hvis lånet er med afdrag og med 600 kr., hvis lånet er uden afdrag. For F1-lånets vedkommende er der kun tale om et fald i den månedlige ydelse på 80 kr., hhv. 230 fra det seneste år til det kommende år.

Hvorfor er ydelsen på et F3-lån lavere end ydelsen på et F1-lån?
F1-lånet har den laveste rente. Alligevel lander den månedlige ydelse på et højere beløb end på F3-lånet. Årsagen er, at vi i Nordea Kredit (som i andre realkreditinstitutter) tager en kursskæring på 0,3 pct. i forbindelse med en rentetilpasning. Har man et F1-lån, skal kursskæringen betales hvert eneste år, mens den kun betales hvert 3. år på et F3-lån. På den måde kan gebyret smørres ud på flere år for F3-lånere, og det er med til at gøre lånet billigere. Samtidigt er bidragssatsen højere på et F1-lån eller et F3-lån.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom