Boligpriserne tog et dyk

Flowers lady
04-03-15 11:37 | Bolig

December måned var en kedelig en af slagsen for boligejerne. Huspriserne faldt nemlig med 2,0 pct. og lejlighedspriserne med 0,7 pct. Set over det seneste år er både hus- og lejlighedspriserne dog steget, hvorfor man bør være forsigtig med at tolke dagens tal alt for pessimistisk. Overordnet set er der nemlig ikke noget, der tyder på, at prisfaldet skulle være retningsgivende for de kommende måneder. Det er konklusionen på netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistiks ejendomsprisstatistik for december 2014.

Priserne er faldet den seneste måned men steget det seneste år

Dagens tal viser, at huspriserne faldt med 2,0 pct. i december 2014, mens lejlighedspriserne faldt med 0,7 pct. Set over det seneste år er huspriserne steget med 3,0 pct., mens lejlighedspriserne er steget med 8,1 pct.

Normalt er det sådan, at boliger sælges med en lille rabat om vinteren og en lille overpris om sommeren. Det er ikke så underligt, eftersom der skal lidt mere til at lokke en køber i nettet, hvis haven eller gården slumrer i brungrå farver, eller sneen gør det svært at skelne mellem græs og fliser og bede. Om sommeren er effekten omvendt. Her er det nemt for køberne at blive grebet af stemningen og slække lidt på forhandlingslinjen, når havemøbler, solskin og nabohygge skaber associationer om den store familieidyl.

Ro på

På den baggrund er dagens tal ikke alarmerende. De bekræfter nemlig det, vi allerede mente at vide. Nemlig at de normale sæsonudsving også gør sig gældende i år, og at den overordnede prispil fortsat peger en lille smule op.

Set i forhold til pristoppen i 2006/2007 ligger huspriserne nu 15 pct. lavere i nominelle priser, mens lejlighedspriserne ligger 9 pct. lavere. Da det stod værst til lå prisfaldene på 21 pct. hhv. 30 pct.

Pæn stigning i friværdien

Tager man udgangspunkt i et gennemsnitligt hus på 140 m2, så kostede det 1.551.000 kr. for ét år siden. I dag koster samme hus ifølge prisudviklingen fra Danmarks Statistik 1.596.000 kr. Det betyder, at boligejeren har sat 45.000 kr. ind på friværdikontoen det seneste år alene som følge af de stigende priser. Det hører dog med til historien, at da prisen var på sit højeste i sommeren 2007 kostede selv samme hus 1.869.000 kr., mens det kostede 1.481.000 kr., da priserne var lavest ved udgangen af 2011. Så selv om husejerne er blevet rigere de seneste år, er der fortsat meget at indhente.

En lejlighed på 80 m2 kostede 1.555.000 kr. for ét år siden, mens den i dag koster 1.680.000 kr. i dag eller 125.000 kr. mere. Da priserne var højest i 2006 kostede lejligheden 1.853.000 kr., og da de var lavest i slutningen af 2011 kostede den 1.291.000 kr. Lejlighedsejerne er således godt i gang med at hente noget af deres tabte friværdi tilbage, om end de fortsat ikke er helt i mål og heller ikke forventes at komme det indenfor de næste par år.

Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom