Nordea Invest sænker omkostningerne for kunderne

1111
Eric Christian Pedersen, direktør i Nordea Invest.
10-04-15 14:56 | Investering | Nordea

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest har efter forhandling med Nordea Bank Danmark besluttet at fjerne tegningsprovisionen og markedsføringstillægget i forbindelse med emission.

Med beslutningen falder ÅOP – altså de årlige omkostninger i procent, som er det officielle sammenligningsgrundlag, når man som investor skal holde omkostningerne i to investeringsforeningsafdelinger op mod hinanden – med mellem 8 pct. og 24 pct. på Nordea Invests afdelinger.

”Vi er meget tilfredse med, at vi har opnået disse stordriftsfordele for vores medlemmer efter at have forhandlet med Nordea Bank. Ud over at medlemmerne kan se frem til et markant fald i ÅOP på vores afdelinger, så vil dette forenkle vores prisstruktur og gøre det lettere for medlemmerne at se, hvad de rent faktisk betaler. Og de vil ikke mindst spare et stort tocifret millionbeløb hvert år fra nu af”, siger Eric Christian Pedersen, direktør i Nordea Invest.

Ændringen har virkning fra i dag, den 10. april 2015, og vil således umiddelbart være afspejlet i priserne på foreningens afdelinger.

Tegningsprovisionen for afdelingerne var før ændringen mellem 0,75 pct. og 1,25 pct.

Markedsføringstillægget var før ændringen generelt på 0,125 pct.