Sådan sparer danskerne op efter krisen

Customer meeting
24-04-15 15:34 | Daglig økonomi

Danskernes spareadfærd er blevet mere sårbar gennem de senere år. For færre investerer og færre lægger til side i en privat pensionsopsparing i forhold til 2009. Det viser en undersøgelse, som TNS Gallup har fået foretaget fra Nordea.

Undersøgelsen viser også, at 600.000 voksne danskere slet ingen opsparing har. Det svarer næsten til hver femte. Blandt dem, der ingen opsparing har, findes flere unge end ældre, flere mænd end kvinder, flere med lav end høj løn og flere sjællændere end midtjyder. Det viser en ny undersøgelsen, der er foretaget blandt Danmarks 3,5 mio. 18-65-årige.

Mænd uden opsparing

Helt nøjagtigt 17 pct. har slet ingen opsparing. Flere mænd end kvinder har slet ikke sparet én eneste krone op, og i rå tal er der faktisk 75.000 flere mænd end kvinder, ud af de i alt små 600.000 danskere, som sidder helt uden opsparing.

- Er det meget eller lidt, når næsten hver femte voksne dansker slet ingen opsparing har? Jeg vil mene, at tallet er alt, alt for højt, for det er nordisk rekord! Og det er den slags rekorder, som vi ikke behøver samle på. I Norge ligger tallet på 10 pct. og i Sverige på 5 pct., så det er en udfordring af de store, at få vendt den udvikling, siger Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

For tre af ti er opsparing lig kontoen i banken

Generelt er andelen af danskere, som nøjes med én enkel opsparing i form af sparepenge på en konto i banken, steget, og er nu omkring det dobbelte af, hvad den var i 2009. Lige nu gælder det tre ud af ti danskere, der som eneste opsparing har en indlånskonto i banken, og det svarer til 1.050.000 danskere.

Samlet set sparer færre altså op ved også at veksle nogle af sparepengene til investering i værdipapirer, og færre lægger penge til side i en privat pensionsordning sammenlignet med udviklingen gennem de senere år.

For fem af ti er opsparing lig med investering

1,8 mio. danskere nøjes ikke kun med sparepenge i banken, det svarer til lidt over 50 pct. af befolkningen. De ser mere langsigtet på opsparing ved også at investere i fremtiden gennem en privat pensionsopsparing eller i værdipapirer. Men de spreder også samtidigt deres risiko.

- Når færre altså nu ser på deres opsparing i et lidt længere perspektiv end for få år siden, betyder det også, at mange flere lukker øjnene for de langsigtede fordele og afkast, der er ved at spare op til flere forskellige formål på samme tid. Men det betyder også, at flere sparer op på en måde, der gør dem mere sårbare økonomisk set, da færre altså spreder deres risiko, og flere beholder alle æggene i samme kurv, siger Ann Lehmann Erichsen.

Hvorfor er spareadfærden ændret?

Når der i de senere år er kommet ny lovgivning, som laver om på fradragsmulighederne, når du sparer op til pension, kan det direkte aflæses i antallet, der sparer op til pension. Når fradragsmulighederne begrænses falder antallet, der har lyst til at spare ekstra op til seniortilværelsen, idet muligheden for at spare skat er en væsentlig og nærværende motivationsfaktor.

Finanskrisens uro på aktiemarkederne i kølvandet på finanskrisen fik desuden mange til at gå kontant og sætter sikkerhed først. Mange mennesker har høstet dyrekøbte erfaringer i de seneste år, og den ryster man ikke af sig lige med det samme. Det at investere er ikke længere ”bare noget”, man kaster sig ud i.

Vi skal vænne os til nye tider

Vi er glade for den lave rente, når vi får det billige boliglån. Men det nuværende lavrentemiljø er ærlig talt ikke så nemt at vænne sig til, når man har det ”problem”, at man gerne vil have et fornuftigt positivt afkast på de mange sparepenge. Skal man virkelig acceptere en højere risiko, hvis man vil se sin opsparing vokse?

Når opsparingsklimaet skifter, skal man tilpasse sig og lære at navigere sikkert i det nye miljø, og man gør sig selv en tjeneste ved at søge professionel rådgivning.

Men det gør kun halvdelen af danskerne. Dog afslører undersøgelsen, at danskere med flere typer opsparing er bedre til at søge professionel rådgivning, end dem der bare har en enkelt opsparingskonto, og dem der slet ikke er kommet i gang med at spare op. Hvis flere får lyst til at søge professionel rådgivning, kan det med sikkerhed give dem stof til eftertanke, og det kan være vejen til at tænke opsparing i nye baner, der passer til de nye tider.

… Og så de vigtigste to regioner

Midtjyderne har sans for at spare op

Ser vi landet rundt, skiller midtjyderne sig ud ved at have den laveste andel af borgere helt uden opsparing og den laveste andel af borgere, der nøjes med en opsparingskonto i banken. Midtjyderne har landets højeste andel af borgere, der sparer op på mere end én måde.

Sjællænderne har flest helt uden opsparing

Det sted i landet hvor flest slet ingen opsparing har, hvor flest kun har en enkelt opsparing i form af en opsparingskonto i banken, og hvor vi ser den laveste andel med både bankopsparing og eksempelvis opsparing til pension o.lign., findes i region Sjælland. Andelen med en differentieret opsparing er 14 procentpoint lavere her end i Midtjylland, der har det højeste niveau.

Sådan sparer danskerne op (pdf, 42 KB)