Obligationsinvestorer har urealistiske forventninger

Coins2
19-05-15 17:01 | Investering | Opsparing

Obligationsinvestorer har tårnhøje forventninger til afkastet på deres investeringer, der i det nuværende lavrentemiljø er helt urealistiske og vil kræve markante rentefald. Det viser en undersøgelse, som TSN Gallup har lavet for Nordea.
5,56 pct. Det forventer danske obligationsinvestorer at få i afkast på deres investeringer, viser en undersøgelse, som TSN Gallup har lavet for Nordea.

Ser man på de historiske afkast på mellemlange danske obligationer er det ikke skudt helt ved siden af. Men investeringsmarkederne i dag kan slet ikke honorere danskernes afkastforventninger. Renterne er i dag så lave, at det er helt urealistisk, forklarer seniorstrateg i Nordea Tine Choi Danielsen.

 ”Jeg kan ikke se, at det kan ske. Hvis investeringer i danske obligationer f.eks. skal kunne give et afkast i år på over 5 pct., så kræver det, at renten på eksempelvis den danske femårige statsobligation falder med 1,4 procentpoint til -1,5 pct. Nu skal man selvfølgelig aldrig sige aldrig, det har de seneste års faldende renter vist os, men jeg anser det ikke for et realistisk scenarie,” fortæller Tine Choi Danielsen.

Hun tilføjer, at et scenarie med en så kraftig minusrente vil afspejle et depressionsniveau. Samtidig er vi begyndt at se stigende renter igen, fordi det går den rigtige vej i Europa

Afkastet på en obligationsinvestering kommer fra to faktorer: Dels den løbende rente, man får fra obligationen, f.eks. 2,5 pct. på en 30 årig realkreditobligation, dels fra kursudviklingen på obligationen. Falder renten, stiger kursen og giver dermed en kursgevinst oven i den løbende rente. Stiger renten vil kursen falde og dermed udløse et tab til investoren, der potentielt kan overgå den løbende rente. Så får investoren et tab på sin investering.

”I dag er der ingen sikker statsobligation, der giver en kuponrente på over 5 pct. uden man må forvente et stort kurstab. Forventer man et højere afkast, så betyder det altså, at man regner med at kunne få en kursgevinst oven i. Man forventer altså, at renterne fortsætter ned,” forklarer Tine Choi Danielsen og fortsætter:

”Godt nok forventer vi, at renterne vil forblive lave i lang tid, men ligefrem at forvente, at de falder ned i dybe negativt territorie foreneligt med en depression har vi svært ved at se ske,” siger Tine Choi Danielsen.

Hvis man vil have et afkast på over 5 pct. på sine obligationsinvesteringer kræver det, at man rykker sig længere ud på risikoskalaen inden for obligationer. Det kunne f.eks. være obligationer udstedt af lande i Emerging Markets eller virksomhedsobligationer udstedt af selskaber med en lav kreditvurdering.