Mænd og kvinder håndterer privatøkonomien forskelligt

Younger couple
05-06-15 6:00 | Daglig økonomi

Privatøkonomi er mandens sidste bastion. Men hvor længe holder den?

Vi er nået meget langt med ligestillingen i de sidste 100 år, siden kvinder fik ret til at stemme, og i dag er status, at kvinder og mænd har næsten samme erhvervsfrekvens med en lille forskel på 4 pct. point. Alle kvinder og mænd har penge mellem hænderne. Lovgivning har siden - år for år - banet vejen for at kvinder har fået flere og samme rettigheder som mænd. Men kaster vi et blik ind i privatlivet, så kan vi se, at der bliver ved med at være feminin og maskulin privatøkonomiske adfærd.

- Det mærkelige er, at der stadig er mange kønsroller i økonomien, når over halvdelen af de nyuddannede jurister og læger er kvinder. Så mens kvinder afsiger domme i landets retssale og opererer på sygehusene hele døgnet, så har kvinder endnu ikke taget nøglen til det privatøkonomiske pengeskab, siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea.

Privatøkonomi er mandens sidste bastion. Men hvor længe holder den?

Ser vi på denne undersøgelse, kan du tydeligt se, at mænd ikke ret ofte søger råd hos deres kone i pengespørgsmål. Mens kvinder ofte læner sig op ad manden for at få gåde råd om økonomien. Til gengæld spørger kvinder ofte en professionel til råds end mænd gør, og flere mænd end kvinder søger aldrig rådgivning. Er mænd smartere end kvinder, eller er det omvendt? 

- Jeg tror begge parter kan lære noget af hinanden. Mænds forhold til penge er mere polariseret og enten-eller, end kvinders, siger Ann Lehmann Erichsen.

Kvinder må meget gerne se mænd over skulderne, når det handler om at veksle deres opsparing til investering, og kvinder skal lære at kræve et bedre afkast af deres opsparing, for det gør mænd. Undersøgelsen viser jo tydeligt, at kvinder sjældnere ejer værdipapirer end mænd, og at kvinder i snit er tilfredse med et afkast der er næsten 1 pct. lavere end det mænd er villige til at nøjes med.  Men undersøgelsen viser også at mere end fire ud af ti kvinder faktisk ikke ved, hvad de skal kræve i afkast, når de sparer op.

- Men det harmonerer jo dårligt med vores generelle holdning, til at vi gerne vil have lige løn for lige arbejde. Lad os dog hive den synsvinkel med ind i privatøkonomien. For gør kvinder det, så får de mere ud af deres hårdt tjente penge. Og selvom den enkelte ikke kan gøre noget ved løngabet på arbejdsmarkedet, så kan man kompensere ved at være meget mere kritisk og krævende, når man styrer sin privatøkonomi og sin pension. Så kan kvinderne hente noget af det tabte løngab hjem igen, siger Ann Lehmann Erichsen.

Se undersøgelsen her. (pdf, 47 KB)