Store kursfald på aktiemarkederne – hold fast i strategien

Working_man_headset
25-08-15 16:58 | Investering

Siden årets start er usikkerheden omkring den globale vækst steget betydeligt, og det smitter af på investeringsmarkederne. De globale aktiemarkeder har i august oplevet store kursfald – og der har været voldsomme kursudsving i denne uge. Nordea anbefaler at fastholde en neutral andel af aktier i porteføljen.

Bevar roen og hold fast i din investeringsstrategi. Sådan lyder rådet fra seniorstrateg i Nordea, Tine Choi, oven på nogle dage med voldsom markedsuro på de finansielle markeder verden over.

Nordea anbefalede allerede i begyndelsen af august investorerne at skrue ned for risikoen og skrue ned for andelen af aktier. De seneste dages markante markedsuro bekræfter, at usikkerheden er blevet større på investeringsmarkederne, men de giver ikke anledning til at ændre investeringsstrategi og sælge yderligere ud af aktierne.

”Vi anbefaler, at man slår koldt vand i blodet.  Det er tiltagende frygt for en hård landing i verdens næststørste økonomi, Kina, som har ramt markedet, men det er vigtigt at understrege, at det fortsat går godt på de udviklede markeder. De store udsving kan fortsætte noget tid endnu, men vi venter ikke, at aktierne skal yderligere ned, hvis vi ser frem mod årsskiftet,” siger seniorstrateg Tine Choi.

Nordea har det meste af året haft en anbefaling om en 10 procents overvægt af aktier, og aktierne har over en bred kam givet et stærkt afkast frem til august. Men den seneste tid er billedet ændret, og Nordea anbefalede derfor allerede ved indgangen til måneden kunderne at nedbringe risikoen og lægge sig neutralt i aktier. Siden er aktiemarkedet faldet markant, og Nordea fastholder anbefalingen fra begyndelsen af måneden.

”Usikkerhedsmomenterne er bare steget og steget i løbet af året. Først var det den hårde vinter i USA. Så kom uroen i Grækenland, krisen er taget til i Rusland og Brasilien, og endelig har dårlige kinesiske nøgletal nu skabt stor markedsuro og øget usikkerheden om styrken i det globale opsving,” siger seniorstrateg i Nordea, Tine Choi.

Forrygende start på året

Året startede ellers forrygende med masser af optimisme på den globale økonomis vegne med markante kursstigninger på markederne. Men de seneste globale nøgletal viser, at 2015 ikke bliver et så stærkt år som tidligere ventet. Opsvinget er ført an af de mere udviklede lande, mens væksten skuffer i Emerging Markets bredt og ikke blot i Brasilien og Rusland. Kina er således også blevet en højst usikker bidragsyder til den globale vækstmotor. Dermed kan tempoet i væksten ikke længere leve op til forventningerne, og der er risiko for, at den globale vækst faktisk bliver lavere i 2015 end i 2014. Nordea vurderer dog ikke, at der er udsigt til hverken en kinesisk eller en global recession, og at opsvinget i Europa, USA og Japan fortsætter.

Den moderate vækst og fortsat lempelig pengepolitik er dog stadig understøttende for de mest risikofyldte aktiver, men vi vurderer, at afkastet bliver mere moderat de kommende 12 måneder. Nordea anbefaler samtidig kunderne at investere i flere danske realkreditobligationer og i stedet sælge ud af dele af porteføljen af højrenteobligationer.

Det lave renteniveau betyder ganske vist, at obligationsafkastet bliver yderst begrænset det kommende år, men de danske obligationer er alligevel vigtige i porteføljen, da de giver beskyttelse mod en nedtur på grund af den negative samvariation med aktier.