Hvad betyder klimaaftalen for finanssektoren?

COP21 finaldeal
16-12-15 9:00 | Bæredygtighed | Investering | Samfundsøkonomi

Det svar har Nordeas leder af Responsible Investments Sasja Beslik, som var i Paris under klimakonferencen. 

Sasja, kan du beskrive, hvad aftalen betyder for dig som ansvarlig investor?  
- Den globale økonomi vurderes at få brug for USD 89 billioner i infrastrukturinvesteringer i byer, energi og arealanvendelse de næste 15 år. For at løse denne udfordring er det afgørende at sikre, at investeringerne guides væk fra klimaødelæggende aktiviteter over mod aktiviteter med lav CO2-udledning, siger Sasja og fortsætter:

- Det betyder, at vi hele tiden skal vurdere, hvordan vi kan øge vores investeringer i brancher, der bidrager med løsninger, og undgå investeringer i brancher, der efter Paris i højere grad vil være en belastning. Det gælder fx brancher, der er stærkt afhængige af fossile energiformer.  Initiativet, som Rådet for Finansiel Stabilitet (Financial Stability Board) offentliggjorde på klimakonferencen, betyder også, at der vil være stigende pres på virksomhederne for at offentliggøre deres eksponering mod klimaforandringer. 

Hvordan påvirker aftalen Nordeas arbejde med ansvarlige investeringer?
- Vi vil styrke vores arbejde med at identificere virksomheder, der håndterer miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige aspekter på en god måde. Det handler ikke kun om fossile brændstoffer, men snarere om at vi skal fokusere på at finde virksomheder med en bæredygtig forretningsmodel.  Vi har set stigende efterspørgsel efter ansvarlige investeringsprodukter de seneste år og forventer også, at den udvikling fortsætter, så vi vil også fokusere på at tilbyde kunderne nogle gode bæredygtige produkter.

Nordea har tidligere modtaget en pris for arbejdet med ansvarlige investeringer. Til dels som følge af dette arbejde bliver banken CO2-neutral ved udgang af 2015.