Nordea underskriver klimaløfte

L'Appel de Paris
16-12-15 10:30 | Bæredygtighed | Nordea

Nordea hilser den nye globale klimaaftale fra COP 21 i Paris velkommen. Den er et afgørende skridt på vejen mod at løse klimaudfordringerne. Ved at underskrive løftet viser Nordea sin støtte til at sikre, at ambitionsniveauet i aftalen nås eller overgås.

- Klimaforandringer er en af de største udfordringer i vores tid. En global klimaaftale er meget vigtig og kræver handling både fra offentlig og privat side. Og Nordea ønsker at gøre sin del. Som bank forstår vi vigtigheden af at tage højde for miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige faktorer, når der træffes forretningsmæssige beslutninger, siger Gunn Wærsted, leder af Wealth Management og formand for Nordeas CSR-komite.

Læs mere om Nordeas samfundsansvar: www.nordea.com/en/responsibility