Sådan sparer du op til tre års ekstra pension

Retirement_couple
12-01-16 15:20 | Investering | Opsparing

Nordea har beregnet, hvordan din pensionsopsparing vil se ud, hvis du kan undvære 1.000 kr. ekstra om måneden ud over din almindelige pensionsopsparing, mens du stadig er på arbejdsmarkedet. Beregningen tager udgangspunkt i en aldersopsparing, hvor pengene er sat i en balanceret portefølje med halvdelen i aktier og halvdelen i obligationer og med et gennemsnitligt årligt afkast på 3,25 pct. Med aldersopsparingen får du ganske vist ikke fradrag for dine indbetalinger, men omvendt bliver du heller ikke beskattet udover pensionsafkastskat, når pengene skal udbetales. 

Starter du indbetalingerne som 25-årig, kan du forvente, at der står omkring 630.000 kr. på kontoen (i nutidskroner), når du nærmer dig pensionsalderen på 70 år. Ifølge Danmarks Statistik tjener danskerne i gennemsnit på ca. 210.000 kr. om året efter skat, og dermed giver den ekstra opsparing mulighed for at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet op mod tre år tidligere end ellers, hvis du har en gennemsnitlig indkomst.

Markant gevinst ved tidlig opsparing
Ifølge seniorstrateg Tine Choi understreger regneeksemplet tydeligt, at renters rente-effekten bliver ganske stor set over en lang årrække, og at gevinsten bliver markant, hvis man starter tidligt med at spare op.

”Eksemplet viser, hvor vigtigt det er at starte tidligt med at spare op. Det vil kunne give en frihed til i højere grad selv at kunne bestemme, hvornår man vil gå på pension. Og hvem vil ikke gerne have muligheden for at kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end ellers?”, spørger Tine Choi.

Hun forklarer også, at hvis man starter tidligt med at give sin pensionsopsparing et ekstra boost, så vil den længere tidhorisont også være med til at kunne øge afkastet.

”Du kan alt andet lige tillade dig at tage en større risiko med dine investeringer, jo flere år der er til, du skal bruge pengene. Set over længere tid vil aktier give et højere afkast end obligationer, så derfor kan du også tillade dig at putte flere aktier i porteføljen, jo yngre du er, og dermed øge dit potentielle afkast,” siger Tine Choi og understreger, at det dog aldrig er for sent at starte med at spare op til seniortilværelsen.

Tal
Tallene tager udgangspunkt i en aldersopsparing og er beregnet ud fra et forventet årligt afkast på 3,25 pct. (efter omkostninger, men før fradraget af pensionsafkast-skat på 15,3%). Der er i regneeksemplet taget udgangspunkt i en balanceret portefølje med halvdelen i aktier og halvdelen i obligationer. De viste saldi er beregnet i nutidskroner.

Pensionsalder: 70 år.

Indbetaling 1000 kr. om måneden på en aldersopsparing.

  • Start som 25 årig: 630.000 kr. 
  • Start som 30-årig: 550.000 kr. 
  • Start som 40-årig: 395.000 kr.
  • Start som 50-årig: 255.000 kr.
  • Start som 60-årig: 120.000 kr.