Ét Nordea – forenkling af den juridiske struktur

Press Release Image showing Nordea logo
04-02-16 11:42 | Nordea

Planerne om fusioner på tværs af landegrænserne med det formål at ændre bankerne i Norge, Danmark og Finland til filialer af Nordea Bank AB bliver forelagt den ordinære generalforsamling til vedtagelse af Nordeas aktionærer 17. marts 2016. Planen er, at fusionerne skal finde sted i starten af 2017. Ændringen i den juridiske struktur er bl.a. betinget af myndighedernes godkendelse og et tilfredsstillende resultat af dialogen med myndighederne i de enkelte lande. 

- En filialstruktur vil mindske den administrative kompleksitet og effektivisere Nordeas drift. Ændringen vil understøtte vores ambition om at blive mere agile og konkurrencedygtige til gavn for kunderne, siger koncernchef Casper von Koskull.

Den nye struktur vil ikke føre til væsentlige ændringer i Nordeas tilstedeværelse i de enkelte lande eller i den måde, kunderne betjenes på.

Der kommer mere detaljeret information i løbet af året på vores hjemmesider.