Derfor er testamentet vigtigt

Couple
18-02-16 9:40 | Daglig økonomi | Opsparing

Kun et fåtal af danskere sikrer deres arv gennem et testamente, og tendensen er for nedadgående. Det kan være problematisk i takt med at moderne samlivsmønstre vokser, mener forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen. Læs her, hvornår det giver ekstra god mening at skrive testamente for at sikre din partners arveret. 

Ikke mere end omkring hver tiende dansker har et testamente. Det viser en måling, som Nordea tidligere har fået foretaget af TNS Gallup. Langt størstedelen af danskere går således gennem livet uden at sikre sig, hvad der skal ske med den formue, de efterlader. Det udgør i stigende grad en udfordring ifølge forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen, som peger på ægteskabs- og skilsmissestatistikkerne.  

”Vores familiemønstre ændrer sig hastigt fra det traditionelle ’mand og kone til døden os skiller’. Siden den nye arvelov trådte i kraft i 2008, er der blevet flere ugifte samlevende par og færre nygifte. Samtidig ved vi jo, at omtrent halvdelen af ægteskaber ender i skilsmisse”.

Siden 2008 er antallet af par, der lever sammen uden at være gift, steget med 9,1 procent fra 296.000 til 323.000, mens antallet af vielser, altså nye ægteskaber faldt med 25 procent fra 2008 til i 2014. 

”En konsekvens af alt dette er, at der kommer flere ’dine’ og ’mine’ børn. Af den grund burde flere skrive testamenter for at sikre sig og sine, når dødsboet skal gøres op. Dette, ved vi dog fra Tinglysningsretten, ikke er tilfældet”, siger Ann.

I 2015 blev der ifølge Tinglysningsretten oprettet 31.489 notartestamenter mod 42.254 i 2008, hvor arveloven var på dagsordenen.

Papirløse par arver ikke hinanden – og børn trumfer den nye ægtefælle
Lever man papirløst sammen, arver man slet ikke hinanden. Vil man arve hinanden, kræver det, at man opretter et testamente. Papirløse par med børn og ægtepar med børn fra tidligere forhold har det problem, at børnene altid har krav på at få arven efter deres afdøde forælder udbetalt. 

”Blod er tykkere end papir. Hvis et par har dine-mine-børn, så har børnene altid ret til arven fra deres forælder, også selvom denne er gift. Hvis man lever papirløst har børnene altid ret til arven, også selvom der er tale om fælles børn. Vil man sikre, at man efterlader sin formue til sin ægtefælle eller samlever, så kræver det derfor, at man opretter et testamente”, forklarer Ann.

Med et udvidet samlevertestamente kan papirløse par sikre sig, at partneren arver størstedelen af formuen, så kun et mindre beløb eventuelt skal udbetales til børnene. 

"Det betyder, at den efterlevende samlever f.eks. kan beholde bil og bolig, fordi der ikke skal findes en stor pose penge til børnene ’her og nu’. Gifte par med børn fra tidligere forhold kan ligeledes med et testamente sikre, at den længstlevende arver så meget som muligt, så livsstilen kan opretholdes", siger Ann.

Undgå arvestrid 
Ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion for DR i 2014 har hver femte arving oplevet, at arven førte til stridigheder i den nærmeste familie. Det er endnu et godt argument for vigtigheden af at testamentere, mener Ann Lehmann Erichsen:

”Med lidt galgenhumor kan man udtrykke det således, at man bør skrive et testamente, så man kan hvile i fred. Kun på den måde er man sikret, at ens efterladte ikke kommer til at kæmpe om ens ejendele”.