Renteændring på udvalgte variabelt forrentede indlån

24-05-16 8:00 | Opsparing | Daglig økonomi | Nordea

Med effekt fra 24. juni sænker vi renten for privatkunder på udvalgte variabelt forrentede indlån med mellem 0,05 og 0,50 procentpoint. Renteændringen er en konsekvens af det vedvarende generelle lave renteniveau. 

- I forhold til indlån så har vi valgt ikke at lade regningen for de negative renter gå videre til vores privatkunder. Vi bærer dermed udgiften, som ellers ville betyde, at vores privatkunder skulle betale for at have penge stående på deres konti, siger bankdirektør Torben Laustsen.

Afkast kræver risikovillighed
Indlånskonti i det nuværende lavrentemiljø giver stort set ikke afkast. Derfor er det fortsat nødvendigt at tage en smule risiko, hvis man ønsker afkast:

- Vores konkrete anbefalinger afhænger af kundens individuelle risikoprofil, økonomiske forhold og investeringshorisont, og vi anbefaler derfor kunderne en grundig snak med en rådgiver for at finde et passende opsparingsprodukt til den enkelte.

Tag en snak med os
Her kan du se, hvad der sker med din indlånsrente. På trods af de lave renter har du en lang række muligheder for at aktivere dine penge, så der ikke gror mos på dem på en indlånskonto. Tal med din rådgiver eller ring til os døgnet rundt på 70 33 33 33 for en snak om, hvad der kan være relevant for dig.