Resultat af første auktion på Kort Rente-lån

25-05-16 15:00 | Bolig

Kort Rente-lånet fylder snart tre år og de første obligationer udløber lige straks. Læs her, hvad Kort Rente-lånets første rentetilpasningsauktion betyder for prisen.

De boligejere, der var hurtigst til at takke ja, da de nye Kort Rente-lån blev introduceret i sensommeren 2013, har netop oplevet deres første auktion på lånets bagvedliggende obligationer. For selv om Kort Rente-lån får ny rente hvert halve år, er de bagvedliggende obligationer treårige, og de første obligationer udløber derfor den 1. juli 2016.

Lidt dyrere at eje bolig
Investorernes bud resulterede i et rentetillæg på 0,59 procentpoint. Det er en stigning i forhold til i dag, hvor rentetillægget på den gamle obligation ligger på 0,30 procentpoint. 

“Siden rentetillægget blev fastsat første gang i 2013, har markedssituationen ændret sig. Med udgangspunkt i de nuværende rentemarkeder havde vi forventet, at investorerne ville forlange et rentetillæg i omegnen af 0,70 procentpoint for at købe obligationerne. På den baggrund kan boligejerne være godt tilfredse med dagens resultat på 0,59 procentpoint”, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

Auktionen har betydning for de godt 4.100 boligejere, der har optaget et kort Rente-lån i Nordea Kredit i perioden september 2013 til november 2014 (i fondskoden 202959). 

Det nye rentetillæg på 0,59 procentpoint vil være gældende i tre år. Det betyder, at boligejerne pr. 1. juli skal betale en kupon på deres obligation, der fastsættes som CITA6-renten* den 27. juni 2016 samt det netop fastsatte rentetillæg på 0,59 procentpoint. Kuponen går til investorerne.  

Det koster det nye tillæg for et lån på 1 mio. kr. 
CITA6-renten ligger i dag på -0,38 procent. Holder renten niveauet frem til den næste rentefastsættelse den 27. juni, betyder det, at boligejerne vil få en kupon på deres lån på 0,21 procent (-0,38 procent + 0,59 procent), når renten skal fastsættes næste gang for andet halvår af 2016. For et lån på 1 mio. kr. betyder det, at den månedlige ydelse efter skat vil blive på 3.250 kr., såfremt lånet er med afdrag, og på 695 kr., såfremt lånet er uden afdrag.

I dag ligger ydelsen på henholdsvis 3.215 kr. med afdrag og 560 kr. uden afdrag, da renten i december blev fastsat til -0,04 procent (opgjort som CITA6-renten på -0,34 procent + tillæg på 0,30 procentpoint).

”En forventet kuponrente på 0,21 procent og en deraf følgende ydelse på 695 kroner for et lån på 1 mio. kr. uden afdrag må siges at være ganske attraktivt, også selv om det er lidt mere end det, boligejerne betaler i dag. På den baggrund kan boligejerne være godt tilfredse. I hvert fald tyder alt på, at de får endnu et halvt år med en meget lav rente på deres lån”, siger Lise.

Til sammenligning landede ydelsen på et afdragsfrit F1-lån på 1 mio. kr. på 795 kr. ved den seneste rentetilpasning pr. 1. april i år, mens ydelsen på et F3-lån landede på 850 kr. og ydelsen på et F5-lån på 1.095 kr. 

"Derfor må man endnu engang kåre Kort Rente-lånet som det billigste realkreditlån på markedet. At der selvfølgelig ikke kan stilles garanti for, at det også vil vedblive sådan fremadrettet, er selvfølgelig også en del af historien. Stiger renten kan det for eksempel være ganske fornuftigt at have en rente, der er fast i længere tid end blot et halvt år”, forklarer Lise.

*CITA er en dansk referencerente og en forkortelse af ”Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average”. CITA er udtryk for den rente, en bank kræver for udlån til andre banker. CITA6 er udtryk for et gennemsnit af de kommende seks måneders forventede renter ved udlån.