Flere takker nej til risiko – men det kan være risikabelt

27-05-16 10:28 | Investering | Daglig økonomi | Opsparing

Danskernes opsparingsadfærd er blevet mere sikkerhedsøgende, og især kvindernes risikoaversion er steget. Sammenlignet med sidste år er der færre, der investerer, og flere, der nøjes med at lægge penge til side på en opsparingskonto i banken, hvor renten typisk er tæt på nul. 

Det fremgår af en ny undersøgelse, som TNS Gallup har gennemført for Nordea.  

For hver tredje dansker er opsparing lig med en konto i banken, og den tendens er stigende. Næsten 200.000 flere danskere end sidste år holder sig til en regulær indlånskonto til deres opsparing. Det svarer til en stigning på fem procentpoint. 1.235.000 voksne svarende til 35 procent nøjes med opsparingskontoen. 

Samtidig har omtrent 140.000 færre valgt at investere mere bredt i privat pensionsopsparing og i værdipapirer. 

Risikoaversion steget mest blandt kvinder
Ifølge undersøgelsen nøjes syv procentpoint flere kvinder med en opsparingskonto i banken sammenlignet med sidste år, mens det for mænd kun drejer sig om tre procentpoint.

”Der er intet nyt i, at kvinder er mindre lune på risici, når det kommer til opsparing og investering, men markant flere kvinder er nu begyndt at abonnere på en forsigtigere opsparingsstrategi”, siger Ann.

”Kvinderne har i stor stil trukket sig fra aktier og obligationer, og færre kvinder sidder med ekstra pensionsopsparing og investeringsbeviser. For mændene er billedet langt fra så dramatisk. For dem er der kun tale om små justeringer siden sidste år, og intet man kan tolke som en tendens”, forklarer hun.

Pas på med at være for forsigtig 
Tendensen, som især er udtalt blandt kvinder, er ifølge Ann en naturlig psykologisk reaktion på de urolige aktiemarkeder og de lave obligationsrenter. Med kontanter på kontoen så er ’tabsforsikringen’ så at sige hjemme. Men det er ikke uden omkostninger.

”Du kan ende med at betale en høj præmie. At stille sig i venteposition indebærer altid en fare for, at man går glip af kursstigninger på aktiemarkedet, når udviklingen vender. Man står tilbage på perronen, når togene enten tøffer eller drøner forbi. De mange kontanter står i stampe, og 10 år efter er 100.000 kr. måske skrumpet til omkring 82.000 kr. i faste priser”, siger Ann, som anbefaler, at man har en risikostrategi:

”Hvorvidt det er en god ide at gå kontant, når opsparingsklimaet er uroligt, afhænger af ens strategi og risikoprofil. Har man solgt ud i panik, tyder det på, at man har forsømt at have en bæredygtig risikostrategi, som man kan støtte sig til. Er man en af dem, gør man sig selv en tjeneste ved at søge professionel rådgivning og få styr på sin strategi”.

Se hele målingen fra TNS Gallup/Nordea her (pdf, 37 KB).