Nordea Kredit ændrer på bidragssatserne

House in a bubble
15-06-16 13:20 | Bolig

I dag træder ny lovgivning i kraft, som betyder, at realkreditselskaberne skal sætte mere kapital til side for at kunne yde lån. Det gør det dyrere for os at tilbyde realkreditlån. Derfor justerer Nordea Kredit bidragssatserne med virkning fra 1. oktober 2016


Som alle andre i sektoren skal Nordea tilpasse sig indfasningen af ny regulering i god tid, så ændringen af realkreditmarkedet sker gradvist og med mindst muligt indvirkning på boligmarkedet. Vi justerer derfor priserne i Nordea Kredit, så vi sikrer, at du også i fremtiden har adgang til et realkreditsystem, som både er robust og blandt de billigste i Europa.

”Vi er klar over, at prisændringerne ikke vil vække begejstring blandt vores kunder, og jeg har forståelse for, at det kan være vanskeligt at gennemskue begrundelsen. Kapitalkrav er en abstrakt størrelse at forholde sig til uden for finanssektoren, men i al sin enkelthed handler det om, at omkostningerne til at levere et realkreditlån stiger, og derfor stiger prisen på lånet også”, forklarer bankdirektør Torben Laustsen.


”For den enkelte kunde betyder ændringerne, at prisen stiger mellem 30 og 228 kr. om måneden efter skat for et lån på en mio. kr. ved en belåning på 80 pct., fortæller Torben Laustsen. 

I tabellen kan du se, hvad prisændringerne på bidrag betyder pr. måned for et lån på 1 mio. kr. efter skat:

Pris afspejler risiko

Ligesom i dag vil lån med fast rente og afdrag også fremover have de laveste bidragssatser, mens lån med afdragsfrihed og variabel rente har højere satser. Bidragssatserne afspejler den risiko og de omkostninger, der er ved forskellige låntyper. Forhøjelsen følger myndighedernes ønske om, at flere boligejere bør afdrage løbende på deres lån, og at flere boligejere vælger fast rente eller lån med mindre hyppig rentetilpasning.

Ved 80 pct. belåning stiger bidragssatserne i gennemsnit med 0,13 procentpoint. Her kan du se procentstigningen på de forskellige låntyper: 

Rabat på låneomlægning i 2016

Er du kunde i Nordea Kredit, vil du modtage et brev om ændringen for dit lån i denne uge. Du kan i øvrigt finde mere information på www.nordea.dk/realkredit.

I forbindelse med bidragsstigningen tilbyder vi en rabat på 6.000 kr. på omkostningerne, hvis du skifter til en anden låntype i Nordea Kredit inden udgangen af 2016.