Mere juleforbrug igen i år

Julekugler
29-11-16 11:51 | Daglig økonomi

En ny måling, som TNS Gallup har udført for Nordea, viser, at danskerne samlet set agter at hæve juleforbruget med omkring 3 pct. Mange danskere sætter loft over deres gaveforbrug med beløbsgrænser for, hvad gaverne til både børn og voksne højst må koste. 

Deler vi i grove træk juleforbruget i tre dele, går den ene del til mad, drikke, pynt og træ, nemlig 1.750 kr., mens de andre to dele nemlig 3.210 kr. går til gaver. I snit lander juleforbruget på små 5.000 kr. i en familie. Et nærstudie af danmarkskortet afslører, at juleforbruget generelt et størst vest for Storebælt, og at Midtjylland i år ligger højst i hele landet. Familien i Midtjylland vil spendere næsten 1.500 kr. mere på juleforbruget end familien i hovedstaden. Når vi leder efter en forklaring på de regionale forskelle, kan det være svært at finde en, der er rigtig god. 

- Vi kan dog se, at forældre med store eller voksne børn og bedsteforældre i år vil bruge 50 pct. mere end gennemsnittet alene på gaverne. Og vi kan se, at der er steder, hvor flere har meldt sig helt ud af julegavekapløbet af den ene eller den anden grund. Hele 6 pct. køber slet ikke julegaver i hovedstadsområdet, mens det bare er 1 pct. i Nordjylland, siger forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen, der står bag undersøgelsen.

Ingen julegaver på budgettet
En ud af 25 danskere køber ikke julegaver i år. Det er i særlig grad husstande med de laveste indkomster, der stryger gaverne, hvilket 8 pct. af dem gør i år. Det er en udvikling, der har været på vej i flere år. I 2015 var det også 8 pct., mens niveauet var 4 pct. i 2014, i 2013 var det 3 pct., og i 2012 var det bare 1 pct. i denne gruppe, der strøg gaverne helt. Det står i kontrast til de højeste indkomster, hvor det kun er 1 pct., der ikke køber julegaver mod nul de seneste fem år.

Mad og pynt 
Forbruget på alt det, der ikke har med gaver at gøre, ligger på ca. hver tredje krone af det samlede juleforbrug. Der er dog stor forskel mellem unge og ældre, eftersom forældregenerationen som regel er værtsfolk i julen, og derfor bruger mellem fire til fem gange så meget på den post som de helt unge. Det er faktisk noget af en udskrivning at beværte hele familien.

Grænser for dyre gaver
Fire ud af ti danskere har lagt et loft over, hvad julegaverne til børn og voksne må koste.  Nordjyder, kvinder og børnefamilier ligger i top med gaveaftaler. Halvdelen har aftaler, så prisen på julegaverne ikke løber fra dem. I bunden ligger københavnerne og de unge, for her er det kun henholdsvis hver fjerde og hver femte, der laver gaveaftaler.

Overraskende nok er gaveaftalerne nærmest ens, uanset om gaven går til børn, hvor vi i snit siger højst 320 kr. eller til voksne med et maksimum på 315 kr. De dyreste gaveaftaler findes i Midtjylland med 340 kr. til børn og 350 kr. til de voksne.

Et kig på målingen fra Sverige og Norge viser, at det kun er 29 pct. af svenskerne og 22 pct. af nordmændene, der har ’gaveaftaler’. På dette punkt ligger vi højt i Danmark, og det tyder på, at vi tilsætter en stor del sund fornuft til gavebudgettet - for det bliver jo jul igen næste år.

Læs undersøgelsen (pdf, 243 KB)