Nordeas involvering i Dakota Access Pipeline

Greenpeace
01-12-16 15:15 | Bæredygtighed | Nordea

I dag fik Nordea besøg af Greenpeace, der overrakte et brev fra Standing Rock Sioux Tribe.  Årsagen er, at Greenpeace vil have Nordea til at trække sig fra investeringer i tre selskaber, der er involveret i anlæggelsen af en olierørsledning i USA, Dakota Access Pipeline. Nordea har stort fokus på sagen og besøger mandag den 5. december området, hvor Head of Sustainable Finance Sasja Beslik sammen med et hold eksperter skal holde møde med sagens parter, herunder repræsentanter for Amerikas oprindelige befolkning. Udfaldet af Nordeas besøg i USA vil få afgørende betydning for vores konklusion.

- Vi kan godt forstå, at der er røre om den her sag, og vi tager den meget alvorligt. Vi er i fuld gang med at undersøge situationen og har kontaktet alle de virksomheder, som har deltaget i bygningen af rørledningen. På mandag besøger vi området og får mulighed for at tale direkte med parterne. Denne mulighed får vi udelukkende, fordi vi har investeringer i firmaerne. Derfor er det ikke altid en god løsning pludselig at droppe investeringerne, uden vi har det fulde billede, siger direktør for Nordea Invest Eric Pedersen, der tog imod brevet fra Greenpeace. Han fortsætter:

- Generelt er vi interesserede i alle de input, vi kan få, i sager som denne. Et af formålene med at rejse til Dakota er netop at få mere information og konkrete fakta, herunder hvilke hensyn der er taget til den oprindelige befolkning. Derudover er det også vigtigt for os at få talt med selskaberne for at få deres perspektiv med. Hvis vi identificerer områder, hvor vi mener at virksomhederne bør ændre adfærd, vil vi bruge vores ejerskab til at påvirke en ændring, forklarer Eric Pedersen.

Bygningsarbejdet sat i bero
Den omstridte rørledning vil forbinde produktionsområdet Bakken i North Dakota med eksisterende rørledninger i Illinois. Rørledningen erstatter transport med lastbiler og tog. Planen er at føre rørledningen under Missouri-floden ved Lake Oahe. Stammen Standing Rock Sioux er bange for, at olieudslip vil forurene vandforsyningen, og mener ikke, at de er blevet tilstrækkeligt konsulteret. De amerikanske ingeniørtropper afsluttede 14. november en indledende undersøgelse, der startede i september, og konkluderede, at yderligere drøftelser med repræsentanter for Amerikas oprindelige befolkning var nødvendige. Mens disse drøftelser står på, er bygningsarbejdet, der støder op til Lake Oahe-området, indtil videre stoppet. De amerikanske ingeniørtropper havde tidligere givet projektet endelig godkendelse i sommer.

Screeningsprocessen
Når det kommer til investeringer i Nordeas fonde, er der en fast proces, der skal sikre, at de virksomheder vi investerer i, overholder international lovgivning, regler for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og antikorruption.  Vores fondes investeringer screenes af vores eksterne partner ISS-Ethix. Da medierne blev opmærksomme på protesterne fra Amerikas oprindelige befolkning i maj, undersøgte ISS-Ethix selskaberne igen. Selskaberne har ikke overtrådt lovgivningen, og derfor har det ikke givet anledning til forbehold. Men de blev sat på en observationsliste af ISS-Ethix. Efter den seneste udvikling undersøger vores eksterne partner endnu en gang resultaterne. Disse undersøgelser, Nordeas eget besøg i USA og input fra de berørte selskaber vil danne grundlaget for vores endelige beslutning.

Sagens status torsdag den 1. december 2016
Nordea har omhyggeligt gennemgået over 1.800 siders materiale, der indeholder beskrivelser af miljøkonsekvenser, domstolsafgørelser, appelsager, landkort, projektnotater og e-mailkorrespondance mellem de involverede parter. Efter gennemgangen af materialet er vores konklusioner følgende: 

  • Der er ikke fundet mangler i planlægningen af olieledningen og konsekvensanalysen af rørføringen. Selskabernes arbejde er udført i overensstemmelse med de regler, der gælder for denne type projekter. 
  • Selskaberne bag projektet har inviteret til dialoger og konsultationer med alle interessenter, dvs. fem stammer. En af stammerne, Standing Rock, har valgt ikke at deltage i dialogerne og konsultationerne.
  • Der er taget hensyn til historiske steder i planlægningen af olieledningen. Rørføringen er planlagt gennemført ca. fem kilometer fra reservatet, og selskaberne har 149 gange foretaget ændringer af hensyn til historiske steder i tilknytning til reservatet.
  • Distriktsdomstolen i North Dakota har afvist Standing Rocks krav om at stoppe rørføringen, da stammen ikke har deltaget i processen. 
  • Flere juridiske processer er i gang mellem Standing Rock og de selskaber, der er involveret i etableringen af olieledningen, samt politiet. 
  • Nordea har gentagne gange de seneste tre uger forsøgt at komme i kontakt med repræsentanter for Standing Rock, dog uden held.
Opdatering tirsdag den 6. december 2016:

At en del af olierørledningen nu er stoppet med henblik på en ny vurdering ser vi som positivt for dem, som er berørt af projektet. Det viser, at der er processer på plads, som fungerer. 

Vores opgave er fortsat at finde ud af, om de involverede virksomheder har påtaget sig deres ansvar i forhold til projektet og i forhold til det landområde, som striden står om.

Opdatering fredag den 9. december 2016:

Nordea har den seneste uge holdt møder med repræsentanter for forskellige interessenter på stedet i North Dakota. I går mødtes vi med lederen af Standing Rock og fik information, som vi hidtil ikke har haft. 

Vi vil nu vurdere den samlede information og derefter afgøre, hvordan vi går videre.