Nordea får plads i Komitéen for god Selskabsledelse

11-01-17 11:57 | Bæredygtighed

Eric Pedersen, direktør i Nordea Invest, er blevet udpeget som medlem af Komitéen for god Selskabsledelse. En rolle, der har stor betydning for udviklingen af børsnoterede selskaber.

Komiteen for god Selskabsledelse hører under Erhvervsministeriet og skal være med til at skabe tillid til selskaberne og tiltrække investorer. At Eric Pedersen er blevet udpeget til netop denne komité er en stor anerkendelse af hans arbejde i Nordea Invest og Nordea Funds.

- Det er en ære at være blevet udpeget som medlem i komitéen. Jeg har stor respekt for arbejdet, og de mennesker, der er med. De har stor erfaring og indsigt i, hvordan man leder virksomheder på top niveau. Det er spændende at blive en del af det arbejde, der foregår, siger Eric Pedersen.

Sidste år arbejdede komitéen blandt andet på anbefalinger om aktivt ejerskab, rettet mod de danske institutionelle investorer, der både er kapitalejere og kapitalforvaltere, og som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. Formålet med anbefalingerne er at få de institutionelle investorer til at forholde sig mere aktivt til deres ejerskab. Når Eric Pedersen på fredag deltager i sit første møde, vil han især trække på de erfaringer, der ligger i Nordea Asset Managements Governance Funktion. 

- Som Nordeuropas største kapitalforvalter har det stor betydning, at Nordea kan sidde med ved bordet, når også fremtidige anbefalinger skal udformes. Jeg vil især trække på de erfaringer, som vi allerede har i dag fra Asset Managements Governance funktion. I Sverige er vi langt fremme i arbejdet, hvor det for eksempel er kutyme blandt forvaltere at melde offentligt ud, hvad deres repræsentanter stemmer på generalforsamlinger. I Danmark er vi også transparente. Vi er altid klar til at svare på, hvordan vi har stemt i en given sag, siger han.

 Komitéen for god Selskabsledelse er valgt for en 2-årig periode og består af:

 • Lars Frederiksen, Formand
 • Jørgen P. Jensen, Næstformand
 • Rikke Schiøtt Petersen, Advokat 
 • Laila Mortensen, Adm. Direktør
 • Per Gunslev, Statsautoriseret revisor
 • Ole Andersen, Bestyrelsesformand
 • Karen Frøsig, Adm. Direktør
 • Bjørn Sibbern, Adm. Direktør
 • Jens Due Olsen, Bestyrelsesformand
 • Christian Hyldahl, Adm. Direktør
 • Eric Pedersen, Direktør 

Læs mere om komitéens arbejde