Nordea kommenterer på historier i de danske medier

Bjørn Bøje Jensen
03-11-20 17:23 | Nordea

Danske medier har for nylig kædet Nordea sammen med en kunde, som ifølge disse medier har været forbundet med aktiviteter, der anses for at udgøre en potentiel risiko i forhold til menneskehandel. 

Nordea kommenterer ikke på konkrete kundeforhold.

Vi foretager en risikovurdering, når vi etablerer nye kundeforhold, og det sker i tæt dialog med kunderne. Vi har en omfattende procedure til at beskytte mod enhver form for eksisterende eller potentiel økonomisk kriminalitet. Dertil kommer, at Nordea ikke vil samarbejde med kunder, der på nogen måde kan sættes i forbindelse med menneskehandel.

Hvis vi finder bevis for, eller har mistanke om, økonomisk kriminalitet eller menneskehandel, eller vi konstaterer, at en kunde beskæftiger sig med ulovlige eller på anden vis uetiske forretningsaktiviteter, går vi i tæt dialog med kunden og er klar til at iværksætte de nødvendige tiltag. 

Menneskehandel er naturligvis helt uacceptabelt, uanset om prostitution er lovligt i det pågældende land.

/Bjørn Bøje Jensen, bankdirektør med ansvar for erhvervskunder og Country Senior Executive, Nordea Danmark

 

Read more news

Viser 5 ud af 799 resultater

Hvordan er de økonomiske udsigter her et år inde i pandemien?

Samfundsøkonomi

Tilmeld dig vores webinar og få den nye udgave af Nordea Economic Outlook 11. maj.

Duerne i forbundsbanken

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

uperstærke nøgletal, en historisk lempelse af finanspolitikken og stigende inflation.

Nordea sænker grænsen for, hvornår privatkunder betaler negative rente

Nordea

Udsigten til et fortsat negativt renteniveau betyder, at Nordea ændrer grænsen for betaling af negativ rente på indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr. for ba...

Helge J. Pedersen og Anders Svendsen

Fokus på ECB

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

Aktierne er i nye rekorder og renterne falder tilbage.

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Viser 5 ud af 799 resultater