Nordea indgår partnerskab for at styrke forskellighed

LGTBI couple holding hands
18-08-20 12:36 | Nordea

Sammen med Miljø-og Fødevareministeriet, Beskæftigelsesministeriet, flere større virksomheder og en række aktører på arbejdsmarkedet indgår Nordea partnerskab, der skal fremme åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på danske arbejdspladser.   

Nordea er med som eneste repræsentant for de danske banker og er blandt de første fire virksomheder i partnerskabet. Fælles for virksomhederne er, at de alle arbejder aktivt med inklusion. Undersøgelser viser, at det stadigvæk er svært for mange at være åbne om deres kønsidentitet på arbejdspladsen. Derfor vil Nordea gerne tage ansvar for at skabe en mindre traditionel tankegang omkring køn, når det kommer til uddannelse og karriereveje, forklarer Camilla Beckmann, HR-chef i Nordea Danmark:

”I Nordea arbejder vi aktivt med at gøre vores bank til en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, fordi vi grundlæggende tror på, at forskellighed gør os til en stærkere virksomhed. Vi glæder os derfor til at udveksle erfaringer og ideer med andre virksomheder, myndigheder og aktører på arbejdsmarkedet.” 

”I partnerskabet skal vi diskutere og finde løsninger på, hvordan vi kan gøre det nemmere at være LGBTI-person på de danske arbejdspladser. Vi skal også være nysgerrige på, hvordan vi understøtter, at der er plads til alle i alle fag. Er der noget i vores uddannelsessystem, der giver en skæv fordeling – og hvad kan vi gøre på arbejdspladserne, så vi bliver endnu mere inkluderende?” spørger Camilla Beckmann retorisk. 

Målet med partnerskabet er: 

• At sætte fokus på inklusion af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet gennem øget åbenhed, gensidig anerkendelse og plads til forskellighed og dermed fremme diversitet på arbejdsmarkedet.

• At sikre, at alle kan være sig selv på arbejdet og dermed fremme et godt og inkluderende arbejdsmiljø, så den enkelte er tryg ved at være åben om sin LGBTI-identitet. 

• At igangsætte konkrete aktiviteter, udbrede viden og skabe debat om diversitet, åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet i regi af kampagnen. 

Partnerskabet er stiftet på initiativ af ligestillingsministeren Mogens Jensen, og der er afsat midler til en kampagne målrettet ledere, HR-afdelinger og medarbejderrepræsentanter. I en pressemeddelelse udsendt af Miljø-og Fødevareministeriet siger ministeren: 

”Danmark skal være et samfund med plads til alle uanset køn, seksuel orientering og kønsidentitet. Og sådan skal det også være på de danske arbejdspladser. Med det her partnerskab kan vi fremme et arbejdsmarked, hvor alle er trygge ved at være åbne og ærlige om deres identitet, og hvor ingen behøver frygte omgivelsernes reaktioner, hvis de er åbne.”  

Yderligere information

Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig, Nordea Danmark: 70 80 11 62 

Om partnerskabet

Der er afsat 1,4 mio. kroner fra satspuljen til kampagnen, og de stiftende partnere er ligestillingsministeren, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Akademikerne, Lederne, Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMV Danmark, IBM, IKEA, Nordea Danmark, TDC, Danish LGBT Business Network, LGBT+ Danmark og Beskæftigelsesministeriet. 

 

Read more news

Viser 5 ud af 795 resultater

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Boligpriserne går amok

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

ationalbanken forudser en svag vækst i dansk økonomi i år, men boligpriserne stiger med knap 10%.

Viser 5 ud af 795 resultater

Om partnerskabet

Der er afsat 1,4 mio. kroner fra satspuljen til kampagnen, og de stiftende partnere er ligestillingsministeren, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Akademikerne, Lederne, Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMV Danmark, IBM, IKEA, Nordea Danmark, TDC, Danish LGBT Business Network, LGBT+ Danmark og Beskæftigelsesministeriet.