Sanne Fredenslund tager over som fungerende leder af Private Banking

Sanne Fredenslund
29-10-20 13:35 | Nordea

Private Banking i Danmark har leveret flotte resultater og gik for eksempel nyligt fra en fjerdeplads til en andenplads i Prospera-undersøgelsen for 2020. Private Banking i Danmark har endnu større potentiale, og der er sat ambitiøse mål for at realisere dette potentiale med udgangspunkt i et stærkt samarbejde på tværs af Nordea. 

For at nå de nye mål og fremme en nødvendig ændring i ledelsestilgangen og kulturen i forretningsenheden har ledelsesteamet i Wealth Management besluttet at udnævne en ny leder af Private Banking i Danmark. Det betyder, at Hans Henrik Klestrup stopper i banken. Processen med at udnævne en ny leder af Private Banking i Danmark er sat i gang. Indtil den nye leder er på plads, tager Sanne Fredenslund over som fungerende leder af Private Banking i Danmark. 

”Jeg vil gerne takke Hans Henrik for hans bidrag igennem de 39 år, han har været i banken. Jeg respekterer og anerkender Hans Henrik som bankmand, og jeg er sikker på, at lederne og medarbejderne i Private Banking i Danmark vil tage over og bidrage til at realisere næste fase,” siger Gustaf Unger, leder af Private Banking på nordisk plan."

”Det har været et stort privilegium at have haft hele min karriere i Nordea. Jeg efterlader et kompetent team og en række resultater, jeg er stolt af,” siger Hans Henrik Klestrup.

Sanne Fredenslund, der i øjeblikket er deputy i Private Banking i Danmark, er udnævnt til fungerende leder. Sanne vendte tilbage til Nordea i februar 2019 og har opbygget stærke relationer til kunderne og relevante interessenter i Nordea og drevet udviklingen af en kultur præget af et stærkt samarbejde på tværs af forretningsområderne i Nordea – en kultur, Nordea ønsker at styrke yderligere. 

Read more news

Viser 5 ud af 799 resultater

Hvordan er de økonomiske udsigter her et år inde i pandemien?

Samfundsøkonomi

Tilmeld dig vores webinar og få den nye udgave af Nordea Economic Outlook 11. maj.

Duerne i forbundsbanken

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

uperstærke nøgletal, en historisk lempelse af finanspolitikken og stigende inflation.

Nordea sænker grænsen for, hvornår privatkunder betaler negative rente

Nordea

Udsigten til et fortsat negativt renteniveau betyder, at Nordea ændrer grænsen for betaling af negativ rente på indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr. for ba...

Helge J. Pedersen og Anders Svendsen

Fokus på ECB

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

Aktierne er i nye rekorder og renterne falder tilbage.

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Viser 5 ud af 799 resultater