Aktivt ESG-ejerskab giver forbedrede afkast og øget bæredygtighed

Close-up of windmill
30-11-20 7:00 | Bæredygtighed | Investering

I Nordeas seneste publikation om bæredygtige investeringer undersøges denne gang begrebet aktivt ESG-ejerskab. Hvad er det, hvor effektiv er aktivt ESG-ejerskab sammenlignet med andre investeringsstrategier, og hvordan kan privatinvestorerne gøre en effektiv forskel ved at engagere sig? 

ESG er den engelske forkortelse for miljø, sociale forhold og selskabsledelse og er et centralt begreb, når vi taler om bæredygtig investering. En høj ESG-score er medvirkende til at øge selskabets værdi og dermed det langsigtede afkast for investorerne. Men hvad vil aktivt ESG-ejerskab så sige?

Kerstin-Lysholm-250X167”Kort fortalt handler aktivt ESG-ejerskab om, at investorerne bruger deres ejerskab af selskaberne til at forbedre virksomhedens ESG-score – altså håndteringen af miljø-, sociale- og samfundsmæssige forhold”, forklarer Kerstin Lysholm, chef for Investments i Nordea. Hun fortsætter: ”Det handler om engagement fra investorerne, og det kan ske enten på individuel basis eller i samarbejde med andre investorer”.

Aktivt ESG-ejerskab: En win-win strategi 

Nordeas undersøgelse viser, at aktivt ESG-ejerskab er fordelagtigt for både investorer og virksomheder. For virksomhedernes vedkommende åbner aktivt ESG-ejerskab op for et mere langsigtet fokus i virksomhedsledelsen, virksomheden tilføres værdifuld viden fra professionelle investorer eller fra de dygtige medarbejdere, der tiltrækkes af virksomheden, og adgangen til kapital sikres. 

For investorernes vedkommende vil et aktiv ESG-ejerskab forbedre både det finansielle langsigtede afkast og ikke mindst bæredygtigheden. Og derfor bliver det at engagere sig både interessant for den investor, der er motiveret af bedre bæredygtighed, men også for den investor, der er motiveret af et bedre finansielt afkast. Markedet vil nemlig på langt sigt belønne værdien af de forandringer, som er resultatet af det aktive ejerskab. 

En af konklusionerne i Nordeas undersøgelse er, at aktivt ESG-ejerskab som strategi er mere effektiv i forhold til mange andre investeringsstrategier, fordi den virkelig ser ud til at rykke på tingenes tilstand, når det kommer til forbedret bæredygtighed.

”Det er måske meget naturligt, at man som bæredygtig investor går efter de selskaber, der arbejder seriøst med at forbedre deres ESG-score. Men vores undersøgelser viser, at hvis man virkelig vil øge virksomhedernes bæredygtighed, så er den bedste strategi at engagere sig i nogle af de virksomheder, der ikke gør det godt nok. Start dialogen med dem i stedet for at overlade pladsen til investorer, der måske ikke er så interesserede i bæredygtighed”, slutter Kerstin.

Hvad kan man gøre som privatinvestor, hvis man ønsker at udøve aktivt ESG-ejerskab? 

Som privat investor kan man ikke umiddelbart udøve aktivt ejerskab. Men man kan være med til at sikre, at de institutioner, som forvalter ens midler, udøver et aktivt ejerskab. I sidste ende er det jo ikke de institutionelle investorer, der er medejere af virksomhederne, men derimod private investorer. Det er altså ved at forlange, at ens bank, pensionskasse eller forsikringsselskab udøver aktiv ESG-ejerskab som investeringsstrategi, at man som privat investor kan gøre en væsentlig forskel. 

Læs mere

Report

Læs mere i publikationen om bæredygtige investeringer (pdf, 2 MB). Publikationen er udarbejdet af Investment i Nordea og udkommer tre-fire gange om året. 
 
I dette nummer får du en grundig introduktion til aktivt ESG-ejerskab. Publikationen er på engelsk.

Read more news

Viser 5 ud af 799 resultater

Hvordan er de økonomiske udsigter her et år inde i pandemien?

Samfundsøkonomi

Tilmeld dig vores webinar og få den nye udgave af Nordea Economic Outlook 11. maj.

Duerne i forbundsbanken

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

uperstærke nøgletal, en historisk lempelse af finanspolitikken og stigende inflation.

Nordea sænker grænsen for, hvornår privatkunder betaler negative rente

Nordea

Udsigten til et fortsat negativt renteniveau betyder, at Nordea ændrer grænsen for betaling af negativ rente på indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr. for ba...

Helge J. Pedersen og Anders Svendsen

Fokus på ECB

Nordea podcasts Samfundsøkonomi

Aktierne er i nye rekorder og renterne falder tilbage.

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Viser 5 ud af 799 resultater