Udlån og investeringer i fossil energi

01-02-21 9:56 | Bæredygtighed

Samfundet står overfor et nyt stort skift – til bæredygtighed. En bæredygtig fremtid er vigtigere og mere presserende end nogensinde før. Verden har brug for at opbygge en ny økonomi med lav CO2-udledning, og her spiller bankerne en meget vigtig rolle. 

– Målet er klart. Men udelukkelse af alle selskaber med høje udledninger er ikke løsningen lige nu. Man tager ansvar ved at se fremad. Vi skal støtte de selskaber, der er villige til at foretage omstillingen, siger Ylva Hannestad, deputy head for Group Sustainability i Nordea.

Investeringer i og udlån til den fossile energisektor er et emne, der i stigende grad diskuteres. Senest har en rapport fra BankTrack samt Fair Finance Guide Sverige, Fair Finance Guide Norge, Oxfam IBIS og ActionAid behandlet emnet.

Hvad er jeres holdning til investeringer i og udlån til den fossile energisektor?

– En omstilling af den fossile energisektor er afgørende. Der er bred enighed om, at en omstilling af energisektoren er nødvendig, hvis vi skal nå målet i Paris-aftalen. Som bank skal vi derfor tage vores del af ansvaret og hjælpe sektoren i dens omstilling. 

Hvorfor forlader I ikke sektoren helt?

– Udelukkelse fra Nordeas side løser ikke i sig selv problemet med selskabernes CO2-udledning. Vi ønsker at være en aktiv bank, der stiller krav til både kunder og selskaber, vi investerer i, for derved at bidrage til omstillingen til en bæredygtig fremtid i tråd med Paris-aftalen. Men ser vi ingen vilje til forandring i et selskab, vil vi stærkt overveje udelukkelse.

Hvad er jeres holdning til rapporten fra BankTrack og de andre organisationer?

– Først og fremmest hilser vi rapporten fra BankTrack velkommen, da det er godt, at dette spørgsmål prioriteres. Det er dog vigtigt at huske på, at fossil energi stadig udgør en vigtig del af den energiforsyning, som verden er afhængig af, hvilket gør dette til et komplekst spørgsmål. Ikke bare er vi fortsat meget afhængige af fossil energi, men selskaberne, der leverer den, har også vigtig infrastruktur og vigtige komponenter til de fremtidige energisystemer og til distributionen, hvilket gør dem vigtige for omstillingen. Derfor er det vigtigt at vurdere selskaberne på baggrund af de muligheder, de har udnyttet, og de tiltag, de har taget, for at omstille deres aktiviteter i overensstemmelse med forventningerne i Paris-aftalen.

I rapporten er Nordeas største investeringer i den fossile energisektor oplyst. Hvad kan I sige om disse selskaber?

– Seks ud af de syv selskaber, der i rapporten defineres som kulselskaber, står på vores Paris-Aligned Fossil Fuel-liste (pdf, 944 KB). Det betyder, at selskaberne alle har deres egen strategi for omstilling på plads, der er forenelig med målet om at holde den globale opvarmning godt under to grader, og det betyder i praksis, at de udfaser brugen af kul hurtigt nok. Undtagelsen er Tenaga Nasional, som er en position, Nordea har frasolgt.

Hvordan forholder I jer til kritikken af Fortum’s datterselskab Uniper som netop har bygget et nyt kulkraftværk i Tyskland?

– Generelt er vi imod opbygningen af ny kulkraftkapacitet, men vi bemærker, at Datteln-kraftværket blev bygget af de tidligere ejere af Uniper, og vi ser det som positivt for klimaet, at Uniper nu ejes af det mere progressive selskab Fortum. Som investorer har vi gjort – og vil fortsætte med at gøre – vores forventninger til klimaomstillingen klare for Fortum både gennem Climate Action 100+ investorgruppen og i direkte dialoger. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at selskabet i december 2020 præsenterede en Paris-tilpasset klimastrategi med et hovedmål om CO2-neutralitet inden 2050 og ambitiøse delmål. Link til Fortums nyhed om dette (3. dec. 2020). Fortum er allerede i dag Europas tredjestørste CO2-fri energiselskab og har nu et mål om CO2-neutralitet i alle sine aktiviteter senest i 2050 og i sine europæiske aktiviteter senest i 2035.

Eksempel på Nordeas tre største investeringer, som i rapporten defineres som kulselskaber:

  • DTE Energy: har historisk haft en af de mest udledningstunge energiporteføljer i USA, men implementerer samtidig løsninger, der bidrager til en af de betydeligste udledningsreduktioner på markedet. Selskabets mål er at halvere sin udledning senest i 2030 og nå CO2-neutralitet senest i 2050. Det har allerede lukket ca. 20 pct. af sine kulkraftværker de seneste to år og vil lukke ca. 50 pct. de kommende to år. De resterende kulkraftværker bliver lukket på lidt længere sigt. Samtidig investerer selskabet aggressivt i vedvarende energi og forventer at nå mindst 25 pct. vedvarende energi i de kommende år.
  • Enel: Enels andel af vedvarende energi i elproduktionen er steget støt gennem årene til næsten 43,3% i 2019. Enel er et eksempel på et progressivt energiselskab, som støtter omstillingen til klimavenlig energi, og dets klimastrategi er certificeret af Science-Based Targets Initiative, der er i tråd med Paris-aftalen
  • Entergy: er allerede i dag en af de største producenter af fossilfri energi i USA (hovedsageligt atomkraft), men har også en mindre andel af kul (5 pct.) og en andel af gas (33 pct.) i sin portefølje. Selskabet har en overbevisende omstillingsplan i tråd med Paris-aftalens mål, herunder et mål om CO2-neutralitet senest i 2050. På kort sigt arbejder selskabet mod dette mål ved at lukke alle sine kulkraftværker senest i 2030 og mangedoble andelen af vedvarende energi. 

Read more news

Viser 5 ud af 795 resultater

Aktier i ny rekord

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Der er sat turbo på verdensøkonomien, men centralbankerne nedtoner inflationsfrygten og fastholder en ultra-lempelig pengepolitik.

Andreas Østerheden

Rentestigninger – er det godt eller skidt?

Investering Nordea podcasts

Sidste år var det lave renteniveau med til at fastholde et højt prisniveau på aktier, men nu oplever vi rentestigninger, så hvad sker der nu?

Man renovating a house

Effekten af COVID-19 – Hvilke kunder klarer sig bedst gennem krisen?

Samfundsøkonomi

Dansk erhvervsliv er i udbredt grad ramt af krisen i kølvandet på de gentagne nedlukninger af det danske samfund.

Boligpriserne går amok

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

ationalbanken forudser en svag vækst i dansk økonomi i år, men boligpriserne stiger med knap 10%.

Viser 5 ud af 795 resultater