Nordea Liv & Pension forhøjer kontorenten til 3,24 pct.

04-01-10 10:00 | Pressemeddelelse

Med virkning fra 1. januar 2010 forhøjer Nordea Liv & Pension kontorenten til 3,24 pct. før pensionsafkastskat (PAL) og 2,75 pct. efter PAL. Det er anden gang inden for 3 måneder, at Nordea Liv & Pension hæver kontorenten

Kontorenten gælder for alle kunder med en Pension med gennemsnitsrente i Nordea Liv & Pension. Kontorenten er gældende indtil videre.

- Som følge af et tilfredsstillende afkast i 2009 i Pension med gennemsnitsrente og en af markedets bedste bonusgrader er Nordea Liv & Pension i stand til at hæve kontorenten for 2010 til 3,24 pct. Derved sikrer vi vores kunder en attraktiv kontorente, som ligger et pænt stykke over det generelle renteniveau, siger adm. direktør Steen Michael Erichsen, Nordea Liv & Pension.

I forbindelse med fastsættelsen af kontorenten for 2010 har Nordea Liv & Pension lagt vægt på at overholde den stabilitetsaftale, som pensionsbranchen og Økonomi- og Erhvervsministeriet forlængede i oktober 2009. Stabilitetsaftalen forpligter pensionsselskaberne til at fastsætte en ansvarlig kontorente, der sikrer en fortsat udbygning af bonusreserverne.

- Udviklingen i 2009 har vist, at Nordea Liv & Pension fastholder den stærke markedsposition, som selskabet har opbygget gennem en årrække. Bonusreserverne er vokset tilfredsstillende, samtidig med at afkastet i 2009 har været særdeles tilfredsstillende. Vi er endvidere kommet ind i en mindre turbulent periode oven på den store uro, som prægede sidste halvdel af 2008 og første halvdel af 2009. Der er derfor nu plads til at hæve kontorenten og sikre mere værdi til vores kunder, siger Steen Michael Erichsen.

Nordea Liv & Pensions kunder i markedsrenteprodukterne Nordea Link og Vækstpension har i 2009 opnået et afkast i den bedste ende af markedet. Det er særdeles tilfredsstillende ikke mindst i lyset af kundernes forholdsvis moderate risikoeksponering.

Som en del af Nordea-koncernen, og med den aktuelle kapitalstyrke og bonusgrad er Nordea Liv & Pension i dag et af de absolut mest solide pensionsselskaber i Danmark. Det understreges også af, at Nordea Liv & Pension ikke har været i kursværn på noget tidspunkt.

Yderligere information:

Adm. direktør Steen Michael Erichsen, tlf. 43 33 92 00

Pressekoordinator Mikkel Bro Petersen, tlf. 43 33 90 08, mobil 24 83 86 30