Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2010

26-01-10 13:00 | Pressemeddelelse

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2009 og består af Kristina Ekengren, kancelliråd, repræsentant for den svenske stat som aktionær og formand for nomineringsudvalget, Kari Stadigh, koncernchef i Sampo Abp, Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden, Ingrid Bonde, adm. direktør i AMF, og Hans Dalborg, bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 25. marts 2010. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand

Nomineringsudvalget foreslår genvalg for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling af Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Björn Savén og Björn Wahlroos, samt at Sarah Russell og Kari Stadigh vælges til nye bestyrelsesmedlemmer for samme periode. Timo Peltola og Heidi M. Petersen stiller ikke op til genvalg.

Nomineringsudvalget foreslår, at Hans Dalborg genvælges til bestyrelsesformand.

Sarah Russell og Kari Stadigh foreslås som nye bestyrelsesmedlemmer

Sarah Russell er født i 1962. Hun har en Master of Applied Finance fra Macquarie University i Sydney. Sarah Russell arbejdede i ABN AMRO i årene 1994-2008 i forskellige ledelsesfunktioner. Hun var Senior Executive Vice President og adm. direktør i ABN AMRO Asset Management 2006-2008, Managing Director og finansdirektør for Wholesale Clients Business Unit 2004-2005, Global Head of Financial Markets Research og Global Head of Infrastructure Support 2002-2004, Business Manager til Senior Executive Vice President of Global Financial Markets 2000-2002, Director, Head of Corporate Sales Australia and New Zealand 1998-2000, Director, Head of Commodities i Sydney 1997-1998 og Associate Director og Director, Treasury Sales i Sydney 1994-1997. I årene 1981-1994 arbejdede hun i Toronto Dominion Australia Limited og besad forskellige stillinger inden for trading, salg og ledelse i Financial Markets. Sarah Russell ejer ingen aktier i Nordea.

Kari Stadigh er født i 1955. Han er diplomingeniør fra Helsingfors Tekniska Högskola og civiløkonom fra Svenska handelshögskolan i Helsinki. Kari Stadigh har været adm. direktør og koncernchef i Sampo Abp siden 2009. Han var vicekoncernchef i Sampo Abp 2001-2009. Inden da var han adm. direktør i Sampo Livförsäkringsaktiebolag 1999-2000, Nova Livförsäkringsaktiebolag 1996-1998, Jaakko Pöyry-koncernen 1991-1996 og JP Finance Oy 1985-1991. Kari Stadigh er bestyrelsesformand i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) og Alma Media Abp. Kari Stadigh ejer ingen aktier i Nordea.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse

Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Stine Bosse og Lars G Nordström, for at være uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. De fleste af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer er således uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse.Stine Bosse er adm. direktør og koncernchef i TrygVesta A/S, hvis datterselskab TrygVesta Forsikring A/S har indgået aftale om formidling af skadesforsikringer og salg af liv- og pensionsprodukter med selskaber i Nordea koncernen. Lars G Nordström var ansat som adm. direktør og koncernchef i Nordea Bank AB (publ) frem til 13. april 2007.

Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Kari Stadigh og Björn Wahlroos, for at være uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Mindst to af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Kari Stadigh er adm. direktør og koncernchef i Sampo Abp, som ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ). Björn Wahlroos er bestyrelsesformand i Sampo Abp, som ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ).

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor

Nomineringsudvalget foreslår uændret vederlag til bestyrelsen, hvilket indebærer, at den ordinære generalforsamling fastsætter honorar til bestyrelsesmedlemmerne på EUR 252.000 til formanden, EUR 97.650 til næstformanden og EUR 75.600 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for udvalgsmøder på EUR 2.370 til udvalgsformanden og EUR 1.840 til hvert af de øvrige medlemmer pr. møde. Der skal ikke betales vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar foreslås fastsat efter regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg

Det foreslås, at der nedsættes et nyt nomineringsudvalg, der får til opgave på den ordinære generalforsamling 2011 at fremsætte forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse og honorar til revisor.

Yderligere information:

Kristina Ekengren, formand for nomineringsudvalget, +46 8 405 58 02