Velkommen til Nordeas ordinære generalforsamling 25. marts 2010

18-02-10 15:00 | Pressemeddelelse

Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) indkalder til ordinær generalforsamling 25. marts 2010 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet i Stockholm i henhold til vedlagte indkaldelse.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling offentliggøres 23. februar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet og Post- och Inrikes Tidningar. Information om den ordinære generalforsamling offentliggøres også i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Helsingin Sanomat og Hufvudstadsbladet.

Indkaldelsen er tilgængelig på www.nordea.com.

Yderligere information:

Jan Larsson, leder af Group Identity and Communications, +46 8 614 79 16

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 80

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).