Nordea Bank AB indgår betinget aftale om køb af Nordea Invest Fund Management A/S

02-03-10 10:08 | Pressemeddelelse

Administrationsselskabet Nordea Invest Fund Management A/S er i dag ejet af de 160.000 foreningsmedlemmer i Nordea Invest. Et salg af selskabet til Nordea, som er investeringsforeningens vigtigste distributør og porteføljerådgiver, vil styrke såvel Nordea Invests som Nordeas position på markedet for investeringsprodukter.

Salget skal ligeledes ses i lyset af de stadigt stigende krav til administration af investeringsforeninger og til investeringsrådgivning. Den udvikling øger behovet for en udbygning af ekspertisen og nødvendiggør betydelige investeringer i IT-systemer.

"Den indgåede aftale sikrer, at Nordea Invests medlemmer fortsat vil opleve en høj kvalitet og sikkerhed i administrationen af foreningens forhold," siger Lars Eskesen bestyrelsesformand i Nordea Invest.

Aftalen sikrer foreningerne fortsat konkurrencedygtige priser, og at administrationsomkostningerne vil falde relativt i takt med den forventede stigning i foreningens formue.

"Aftalen gør det muligt fortsat at tilbyde et bredt udbud af investeringsmuligheder til nuværende og nye Nordea Invest-medlemmer, og samtidig kan omkostningerne holdes nede takket være stordriftsfordele," siger Allan Polack, direktør for Nordea Savings & Asset Management.

Aftalen er betinget af godkendelse på de relevante generalforsamlinger i Nordea Invest.

Yderligere information:

Allan Polack, direktør, Nordea Savings & Asset Management, tlf. 3333 1525

Claus Christensen, pressechef, Nordea, tlf. 3333 1279

Nordea Invest har 160.000 medlemmer. Nordea Invest er i de uafhængige Morningstar ratings i de seneste 13 måneder i træk vurderet med den højeste score blandt de største danske investeringsforeninger.

Nordea Asset Management er Nordens største kapitalforvalter. Der er en samlet formue på 361 mia. kr. i Nordea investeringsforeninger i Europa.