Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

28-04-10 7:00 | Pressemeddelelse

Stærkt resultat - højere indtægter og lavere nedskrivninger på udlån

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

- Nordeas resultat for 1. kvartal er betydeligt bedre end sidste kvartals resultat og ligger endda over det stærke 1. kvartal sidste år. Indtægterne steg, og omkostningerne faldt i forhold til 4. kvartal 2009, og det resulterede i en stigning i det ordinære resultat på næsten 50 pct. Ned­skrivninger på udlån faldt til 37 bp.

Nordea bød mere end 12.500 nye fordel+kunder og private banking-kunder velkommen hver måned i 1. kvartal. Kunde­tilfredsheden stiger, og vi vinder markedsandele inden for såvel udlån til erhvervs- og privat­kunder som investeringsfonde.

Nettorenteindtægter har holdt sig på et pænt niveau som følge af et stærkt resultat for kunde­relaterede aktiviteter, men er stadig påvirket af det usædvanligt lave renteniveau. For at nå de ambitiøse mål for 2013 har vi nu fokus på den velafbalancerede vækststrategi og på at gennem­føre koncerninitiativerne, der skal skabe vækst, øget effektivitet og et stærkt fundament på it-området. (Se hele koncernchefens kommentar på side 2).

1. kvartal sammenlignet med 4. kvartal:

  • Samlede indtægter steg 7 pct.
  • Omkostninger faldt 5 pct.
  • Nedskrivningsandelen var 37 bp (52 bp).
  • Ordinært resultat steg 48 pct., og risikojusteret resultat steg 27 pct.
  • Forventninger. Som tidligere oplyst forventer Nordea et lavere risikojusteret resultat i 2010 end i 2009 som følge af lavere indtægter i Group Treasury og Markets. Nedskrivninger på udlån, netto i 2010 bliver dog sandsynligvis lavere end i 2009. Stabiliseringen af kreditkvaliteten fortsætter i takt med den økonomiske vækst. (Se side 8 for den fulde ordlyd af forventninger)
Hovedtal , EUR mio.1.k.104.k.09Ænd., pct.1.k.09Ænd., pct.
Driftsindtægter i alt2.3032.15872.2791
Resultat før nedskrivninger1.139939211.189-4
Nedskrivninger på udlån, netto-261-347-25-356-27
Nedskrivningsandel annualiseret, bp375254
Ordinært resultat878592488335
Risikojusteret resultat67853327747-9
Udvandet resultat pr. aktie, EUR0,160,110,19
Egenkapitalforrentning, pct.11,38,113,9

Yderligere information:

Christian Clausen, koncernchef

+46 8 614 7804

Fredrik Rystedt, Group CFO/EVP

+46 8 614 7812

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations

+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)

Claus Christensen, pressechef, Danmark

33 33 12 79

Dokumenter

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 (pdf, 362 KB)