Rettet købstilbud på C-aktier til langsigtet incitamentsordning 2010

28-04-10 9:00 | Pressemeddelelse Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) har i overensstemmelse med bemyndigelsen givet på den ordinære generalforsamling 25. marts 2010 truffet beslutning om at rette et købstilbud om erhvervelse af aktier til tegneren af C-aktier i Nordea, Royal Bank of Scotland plc ("RBS"). Tilbuddet er et led i gennemførelsen af Nordeas langsigtede incitamentsordning 2010 og omfatter samtlige 5.125.000 C-aktier, som Nordea udsteder.

Købet finder sted i perioden fra 5. til 20. maj 2010. Vederlaget for de erhvervede aktier erlægges kontant til en kurs på EUR 1 pr. aktie plus et administrationsgebyr. Kursen forventes at være ca. EUR 1,003 pr. aktie. Købet omfatter også en såkaldt midlertidig aktie, som Euroclear Sweden AB betegner som en "betald tecknad aktie" ("BTA") tilknyttet en C-aktie. I øjeblikket har Nordea 11.908.074 egne aktier og ingen egne C-aktier eller BTA'er tilknyttet en C-aktie. RBS har meddelt Nordea, at man har til hensigt at acceptere tilbuddet. Når samtlige 5.125.000 C-aktier er erhvervet, vil bestyrelsen konvertere dem til ordinære aktier.

Yderligere information:

Steen Christensen, Group Human Resources, 33 33 30 49 Claus Christensen, pressechef, Danmark, 33 33 12 79

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).